Rydyn ni i gyd yn gwybod pan fydd rhywun yn camddefnyddio gair, gall y canlyniad fod yn ddoniol iawn, oni bai mai ni sydd wedi gwneud y blunder wrth gwrs, ac os felly gall fod yn chwithig dros ben. Pan ddefnyddir gair anghywir fel hyn, mae malapropism yn cael ei eni. Fe'i gelwir hefyd yn Dogberryism neu Bushism yn yr Unol Daleithiau, yn y pen draw daw'r gair malapropism o'r Ffrangeg “mal à propos” sy'n golygu 'amhriodol' trwy "Mrs Malaprop", cymeriad Richard Brinsley Sheridan o'i ddrama 'The Rivals' (1775) . Ei oedd y cymeriad ffuglennol cyntaf i gamddefnyddio ei geiriau dro ar ôl tro i effaith ddigrif. Yn ddiweddarach, gwnaeth 'Officer Dogberry' o 'Much Ado about Nothing' Shakespeare fathau tebyg o wallau: “Mae ein gwyliadwriaeth ni, syr, yn wir wedi gwneud hynny amgyffred dau addawol personau ”(h.y., dal dau amheus personau).

Wrth gwrs, nid cymeriadau ffuglennol yn unig sy'n gwneud gwallau mewn lleferydd. Mae rhai malapropisms bywyd go iawn wedi denu llawer o sylw oherwydd iddynt gael eu gwneud yn gyhoeddus gan wleidyddion neu unigolion amlwg eraill. Roedd teitlau caneuon y Beatles 'A Hard Day's Night' ac 'Tomorrow Never Knows' ill dau yn araith ddryslyd, yn ôl pob sôn, a draethwyd gan Ringo Starr. Fodd bynnag, dywedodd George rai o'r malapropisms mwyaf adnabyddus. W. Bush, nad yw'n hysbys yn union am ei ffordd gyda geiriau. Dyma pam:

1) “Dyma Cadwraeth Mis. Rwy'n gwerthfawrogi cadwraeth. Dyma beth rydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n rhedeg am arlywydd. Rydych gotta cadw. ” - George W. Bush, yn siarad yn ystod “Dyfalbarhad Mis ”yn Ysgol Elfennol Fairgrounds yn Nashua, NH, Ionawr 28, 2000.

2) “Ni allwn adael i derfysgwyr a chenhedloedd twyllodrus ddal y genedl hon gelyniaethus neu ddal ein cynghreiriaid gelyniaethus. ” - George W. Bush, Des Moines, IA, Awst 21, 2000. (Roedd, wrth gwrs, yn ceisio dweud “gwystl.”)

3) “Beth bynnag, dwi mor ddiolchgar, ac felly graslon - Rydw i graslon bod fy mrawd Jeb yn poeni am yr hemisffer hefyd. ” - George W. Bush, Mehefin 4, 2001 (Rydyn ni'n credu ei fod yn fwy ddiolchgar na graslon.)

4) “Rwyf am eich atgoffa i gyd, er mwyn ymladd ac ennill y rhyfel, mae angen gwariant o arian sydd cymudo gan gadw addewid i'n milwyr i sicrhau eu bod yn talu'n dda, wedi'u hyfforddi'n dda, ac offer da. " - George W. Bush, Washington, DC, Rhagfyr 15, 2003. (Mae commiserate yn golygu “cydymdeimlo ag ef;” y gair yr oedd y cyn-Arlywydd yn edrych amdano oedd “cymesur.”)

5) “Oftentimes, rydyn ni'n byw mewn a wedi'i brosesu byd - wyddoch chi, mae pobl yn canolbwyntio ar y broses ac nid ar ganlyniadau. ” - George W. Bush, Washington, DC, Mai 29, 2003.

6) “Mae gennym gannoedd o wefannau i ecsbloetio, yn edrych am yr arfau cemegol a biolegol y gwyddom oedd gan Saddam Hussein cyn ein mynediad i Irac. ” - George W. Bush, Santa Clara, CA, Mai 2, 2003 (Roedd yn golygu “archwilio,” wrth gwrs, ond mae'n debyg ei fod wedi ymelwa ar ei feddwl.)

Mae'r rhyngrwyd hefyd yn frith o ddiffygion bob dydd a dyma rai o'r goreuon rydyn ni wedi'u darganfod:

- Tân gwahaniaethydd (diffoddwr)

- A. pigment o fy nychymyg (darn o fy nychymyg)

- Blaidd i mewn rhad dillad (nid dillad defaid)

- Da atalnodi - yn golygu peidio â bod yn hwyr

- Peintiodd Michelangelo y Un ar bymtheg Capel

–          Lleiafswm cyflog mae'n debyg yw'r isafswm cyflog newydd

- I bawb dwys dibenion

–          Prawns - y darnau gwan mewn gêm o wyddbwyll

–          Tyrbin - y penwisg crefyddol a wisgir gan Sikhiaid (hy Tyrbiaid)

Ar yr ochr arall, mae mondegreens yn ganlyniad i rywbeth yn cael ei gamarwain yn hytrach na'i gam-dalu. Mae hyn yn digwydd amlaf gyda geiriau caneuon. Dyma ychydig o enghreifftiau adnabyddus a newydd:

1) “Esgusodwch fi wrth gusanu’r boi hwn” - Purple Haze, Jimi Hendrix

2) “Mae yna ystafell ymolchi ar y dde” - Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival

3) “Mae'r ferch â colitis yn mynd heibio” - Lucy in the Sky gyda Diamonds, The Beatles

4) “Afon Crimea” - Cry i mi Afon

5) “Gwythiennau agos iawn” - gwythiennau faricos

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab