Cyfieithu Peiriant: Yr Apocalypse Iaith Robotig

 

Mae yna lawer o siarad yn digwydd o gwmpas Cyfieithu Peiriannau: pa mor dda yw e? A yw'n wirioneddol werth chweil? A fydd yn rhagori ar ddynoliaeth yn y celfyddydau ieithyddol, gan achosi rhyw fath o apocalypse robotig, iaith yn y pen draw?

Ddim yn debyg. O leiaf ddim unrhyw amser yn fuan.

Ond, er y gallai fod gennym beth amser ar ôl yn y byd hwn o hyd cyn i gyfieithwyr peiriannau reoli'r diwrnod, efallai y byddai'n werth ystyried posibilrwydd arall: a fydd peiriannau'n ennill y wybodaeth sy'n ofynnol i drin iaith yn yr un ffordd ag yr ydym ni'n ei wneud? Os ydyn nhw'n gwneud, beth felly?

 

Cyfieithu Peiriant Gwasanaethau Iaith Busnes: Robot ydw i!

 

Iaith ac AI (deallusrwydd artiffisial)

Mae AI yn bwnc llosg. Dywed rhai y bydd yn gwella ein bywydau o ddydd i ddydd yn sylweddol - y byddai'n binacl cyflawniad dynol. Mae eraill yn dweud y gwrthwyneb; y gallai peiriannau hunanymwybodol fod yn ein dadwneud yn unig.

Manteision ac anfanteision sy'n newid y byd o'r neilltu, mae canlyniad arall i fywyd o waith dyn nad ydym eto wedi myfyrio arno mewn dyfnder mawr, ac mae'n un y mae gennym ni yn BLS ddiddordeb ynddo yn sicr: sut y bydd AI yn newid y ffordd rydyn ni'n siarad? A sut, yn ei dro, y bydd yn cael effaith ar y diwydiant cyfieithu?

Yn yr un modd â datblygu unrhyw dechnoleg newydd, mae disgwyl y byddai dyfodiad peiriannau siarad craff, cerdded, siarad yn anochel yn sbarduno creu geiriau newydd (o'r enw niwrolegau). Mae darganfyddiadau a dyfeisiadau newydd yn gofyn am ychwanegiadau i iaith i helpu i gyfathrebu cysyniadau newydd. Efallai, erbyn diwedd y degawd hwn, byddwn i gyd yn gweithio gyda'n personol ein hunain mechmates. Neu efallai ddim!

Ar y llaw arall, wrth i gymdeithas ruthro ymlaen, bydd rhai meysydd gwaith a gwybodaeth yn cael eu gadael ar ôl, gan olygu y gallai rhai geiriau ddod yn ddarfodedig a chwympo allan o ddefnydd cyffredin. (A. cyfrifiadur? Beth yw hwnna?!)

Dim ond wyneb yr hyn a allai ddigwydd i'n ffordd o gyfathrebu yw hwn pe bai deallusrwydd artiffisial dilys yn cael ei chwarae. Mewn gwirionedd, efallai y gwelwn newid llawer mwy radical a sylfaenol i'n cymuned ieithoedd. A fyddai peiriannau hyd yn oed yn trafferthu gyda rhywbeth a allai, iddynt hwy, ymddangos mor gyntefig? Gallai hyn droi ysbryd cystadleuol rhwng ein dau fath, gan arwain o bosibl at esblygiad ffordd hollol newydd o gyfleu syniadau rhwng pobl a diwylliannau.

 

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i gyfieithu dynol a'n diwydiant?

 

Fodd bynnag, cyn belled ag yr ydym ni yn y cwestiwn, y llinell waelod yw hyn: a yw ein dyddiau fel cyfieithwyr wedi'u rhifo?

Mae hyn i gyd yn dibynnu ar sut da Mae gan AI y potensial i ddod. Nid yw cyfieithu yn fater syml; rydym yn cael y dasg o ddeall mwy nag ystyr - rhaid i ni ystyried cyd-destun, cysylltiadau, bwriad a myrdd o ffactorau eraill. Mae hyn yn gofyn am fath o ymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol mai dim ond bodau dynol hyd yn hyn sydd wedi gallu. A beth am ymddiriedaeth a cyfrinachedd?

Pe baem yn creu peiriannau a brofodd fywyd yn yr un ffordd ag yr ydym yn ei wneud, yna efallai y bydd ras hollalluog bythgofiadwy o androids ryw ddiwrnod yn gweld diwedd cyfieithwyr dynol. Fodd bynnag, a fyddent byth yn gallu deall y byd o'n persbectif ni, a gwneud y persbectif hwnnw'n hysbys i eraill o'n math ein hunain?

Beth wneud ti meddwl?

 

Josh Emanuel
Business Language Services Ltd.

Cyfieithu Peiriant: Yr Apocalypse Iaith Robotig

 

Mae yna lawer o siarad yn digwydd o gwmpas Cyfieithu Peiriannau: pa mor dda yw e? A yw'n wirioneddol werth chweil? A fydd yn rhagori ar ddynoliaeth yn y celfyddydau ieithyddol, gan achosi rhyw fath o apocalypse robotig, iaith yn y pen draw?

Ddim yn debyg. O leiaf ddim unrhyw amser yn fuan.

Ond, er y gallai fod gennym beth amser ar ôl yn y byd hwn o hyd cyn i gyfieithwyr peiriannau reoli'r diwrnod, efallai y byddai'n werth ystyried posibilrwydd arall: a fydd peiriannau'n ennill y wybodaeth sy'n ofynnol i drin iaith yn yr un ffordd ag yr ydym ni'n ei wneud? Os ydyn nhw'n gwneud, beth felly?

 

Cyfieithu Peiriant Gwasanaethau Iaith Busnes: Robot ydw i!

 

Iaith ac AI (deallusrwydd artiffisial)

Mae AI yn bwnc llosg. Dywed rhai y bydd yn gwella ein bywydau o ddydd i ddydd yn sylweddol - y byddai'n binacl cyflawniad dynol. Mae eraill yn dweud y gwrthwyneb; y gallai peiriannau hunanymwybodol fod yn ein dadwneud yn unig.

Manteision ac anfanteision sy'n newid y byd o'r neilltu, mae canlyniad arall i fywyd o waith dyn nad ydym eto wedi myfyrio arno mewn dyfnder mawr, ac mae'n un y mae gennym ni yn BLS ddiddordeb ynddo yn sicr: sut y bydd AI yn newid y ffordd rydyn ni'n siarad? A sut, yn ei dro, y bydd yn cael effaith ar y diwydiant cyfieithu?

Yn yr un modd â datblygu unrhyw dechnoleg newydd, mae disgwyl y byddai dyfodiad peiriannau siarad craff, cerdded, siarad yn anochel yn sbarduno creu geiriau newydd (o'r enw niwrolegau). Mae darganfyddiadau a dyfeisiadau newydd yn gofyn am ychwanegiadau i iaith i helpu i gyfathrebu cysyniadau newydd. Efallai, erbyn diwedd y degawd hwn, byddwn i gyd yn gweithio gyda'n personol ein hunain mechmates. Neu efallai ddim!

Ar y llaw arall, wrth i gymdeithas ruthro ymlaen, bydd rhai meysydd gwaith a gwybodaeth yn cael eu gadael ar ôl, gan olygu y gallai rhai geiriau ddod yn ddarfodedig a chwympo allan o ddefnydd cyffredin. (A. cyfrifiadur? Beth yw hwnna?!)

Dim ond wyneb yr hyn a allai ddigwydd i'n ffordd o gyfathrebu yw hwn pe bai deallusrwydd artiffisial dilys yn cael ei chwarae. Mewn gwirionedd, efallai y gwelwn newid llawer mwy radical a sylfaenol i'n cymuned ieithoedd. A fyddai peiriannau hyd yn oed yn trafferthu gyda rhywbeth a allai, iddynt hwy, ymddangos mor gyntefig? Gallai hyn droi ysbryd cystadleuol rhwng ein dau fath, gan arwain o bosibl at esblygiad ffordd hollol newydd o gyfleu syniadau rhwng pobl a diwylliannau.

 

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i gyfieithu dynol a'n diwydiant?

 

Fodd bynnag, cyn belled ag yr ydym ni yn y cwestiwn, y llinell waelod yw hyn: a yw ein dyddiau fel cyfieithwyr wedi'u rhifo?

Mae hyn i gyd yn dibynnu ar sut da Mae gan AI y potensial i ddod. Nid yw cyfieithu yn fater syml; rydym yn cael y dasg o ddeall mwy nag ystyr - rhaid i ni ystyried cyd-destun, cysylltiadau, bwriad a myrdd o ffactorau eraill. Mae hyn yn gofyn am fath o ymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol mai dim ond bodau dynol hyd yn hyn sydd wedi gallu. A beth am ymddiriedaeth a cyfrinachedd?

Pe baem yn creu peiriannau a brofodd fywyd yn yr un ffordd ag yr ydym yn ei wneud, yna efallai y bydd ras hollalluog bythgofiadwy o androids ryw ddiwrnod yn gweld diwedd cyfieithwyr dynol. Fodd bynnag, a fyddent byth yn gallu deall y byd o'n persbectif ni, a gwneud y persbectif hwnnw'n hysbys i eraill o'n math ein hunain?

Beth wneud ti meddwl?

 

Josh Emanuel
Business Language Services Ltd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab