Gwasanaethau Cyfieithu Peiriannau Gwasanaethau Iaith Busnes: Beth sydd gan y dyfodol?

[

Cyfieithu Peiriant: Y Cwmnïau Big Tech

Wrth i Google a'i brif gystadleuwyr technoleg fawr barhau i gyhoeddi datblygiadau yn eu gwasanaethau cyfieithu peirianyddol, a ddylai cyfieithwyr dynol fod yn ofni y bydd chatbot yn disodli eu rôl yn llwyr un diwrnod?

Cyfieithu Peiriant: Dewis Amgen Dichonadwy

Roedd gwasanaethau cyfieithu peiriannau cynnar yn druenus o annigonol, ond wrth i ddeallusrwydd artiffisial ddatblygu mewn meysydd eraill, mae'r feddalwedd hon bellach yn cael ei chymhwyso i gyfieithu peiriannau gyda, mae'n ymddangos, rhai canlyniadau cynnar addawol ar gyfer dewis cyfyngedig o ieithoedd. Cudd-wybodaeth yw'r gair allweddol yma. Yn flaenorol, roedd cyfieithu ar-lein wedi'i gyfyngu gan gyfyngiadau ei feddalwedd a archebwyd ymlaen llaw, ond erbyn hyn mae ganddo'r rhyddid i ddehongli iaith, gan ddynwared yn llawer agosach y gwaith a wneir gan fodau dynol. Mae cyfieithu peirianyddol, fodd bynnag, yn dal i fod yn bell iawn oddi ar y gwaith cymhleth a wneir gan gyfieithwyr mewn meysydd busnes neu feysydd mwy arbenigol, megis technegol, meddygol neu wleidyddol. Mae arsylwyr diwydiant yn credu y bydd hi'n flynyddoedd lawer, os o gwbl, cyn y gall peiriant ddisodli person yn llwyr.

Mae dros saith mil o ieithoedd yn cael eu siarad yn y byd heddiw, felly mae'n mynd i gymryd amser hir iawn i ddal a deall pob un o'r rhain ac mae'r permutations posib yn ddiddiwedd, iaith i iaith; mae cwmnïau cyfieithu peiriannau ar-lein yn canolbwyntio eu hymdrechion ar rai o'r ieithoedd a siaredir amlaf ar hyn o bryd: Saesneg, Ffrangeg a Sbaeneg.

Cyd-destun, Arddull, Cofrestr a Thôn

Er gwaethaf yr holl ddatblygiadau mewn cyfieithu peirianyddol, nid mater o ddisodli geiriau â'r cyfieithiad cywir yn yr iaith darged yn unig mohono. Mae cymaint o agweddau eraill ar iaith i'w hystyried, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, gofrestru, tôn a darllenadwyedd. Mae cyd-destun hefyd yn hanfodol ac yn gofyn am ddealltwriaeth o ddatblygiad hanesyddol geiriau ac nad yw iaith byth yn statig: mae datblygiad cyd-destunol a pherthnasedd yn esblygu'n gyson.

Diogelwch a Diogelwch: Dehongli'r Cod

Mae diogelwch a diogelwch yn ddwy ystyriaeth bwysig iawn arall, nad ydyn nhw wedi cael eu harchwilio na'u trafod yn llawn eto, yn bennaf oherwydd nad yw cyfieithu peirianyddol wedi profi ei hun yn ddigon soffistigedig i gael ei gymryd o ddifrif gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. Ond dychmygwch a oedd ysbïwr yn y gwersyll ym Mharc Bletchley wedi penderfynu tincer o gwmpas gyda'r darn o god yr oedd newydd ei ddehongli. Mae yna elfen naturiol o wall dynol bob amser o ran cywirdeb, y gall adolygwyr a mesurau rheoli ansawdd llym ei ddileu yn bennaf, ond beth am hacwyr? Mae'r potensial am ddrygioni neu gamymddwyn yn ddiddiwedd a gall fod goblygiadau difrifol iawn, fel sy'n debygol o ddigwydd pryd bynnag y bydd peiriant yn disodli proses dynol-i-ddyn.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab