Gwasanaethau Iaith Busnes Dysgu iaith dramor Bore 'ma fe wnes i deipio' Ieithoedd Tramor 'i mewn google.co.uk, a'i gyfwerth yn Ffrainc 'Langues étrangères' i mewn google.fr. Roedd yn braf iawn gweld bod y trawiadau cyntaf yn ymwneud â dysgu iaith, o'r ysgol gynradd i anghenion oedolion, offer addysgu a dysgu ar-lein, geiriaduron ac ati. Ac eto, gall ceisio dysgu iaith newydd fod yn anodd yn aml. Mae'r Prydeinwyr fel arfer yn ystyried eu hunain yn 'apathetig' a'r Ffrangeg yn 'anhydraidd' i ieithoedd tramor. Bydd y Ffrancwyr yn gwawdio eu cyd-ddinasyddion yn ysgafn ac yn dweud “il parle anglais comme une vache espagnole”, yn llythrennol mae'n siarad Saesneg fel buwch Sbaenaidd - mewn geiriau eraill yn wael iawn - a bydd y Prydeinwyr yn dweud 'esgusodwch fy Ffrangeg' wrth ddefnyddio anghwrtais neu amhriodol. iaith. Rwy'n siŵr bod yna lawer o ymadroddion eraill fel y rhain ledled y byd. Mae'n ymddangos ein bod ni'n dueddol o feio cenedl arall am ein methiannau o ran dysgu lingo ein cymdogion ... neu a allai hyn fod oherwydd ein bod ni'n syml yn teimlo dan fygythiad?

Efallai mai dull da fyddai ymgorffori cymysgedd o dulliau addysgu, gan ystyried y ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu (yr arddulliau dysgu fel y'u gelwir), yn hytrach na'r hyn sydd o reidrwydd yn haws i'r athro, llawer o amynedd, gwaith caled yn sicr, ac eto hefyd dos da o hiwmor, sesiynau adolygu cyson a efallai hyd yn oed y cyfle i ddysgu yn yr awyr agored. Byddwn yn awgrymu y byddai'r dull hwn yn cynrychioli sylfaen dda ar gyfer dysgu iaith. Ein holl athrawon yma yn BLS cadwch hyn mewn cof ac ni fyddant byth yn rhoi’r gorau i’w myfyrwyr, p'un a ydynt yn ei chael yn anodd, yn cael eu dychryn gan y broses, neu angen sicrwydd bob cam o'r ffordd.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich profiad o ddysgu iaith, da neu ddrwg, felly anfonwch eich sylwadau ymlaen!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab