Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Iaith Dramor yn Gwella Iechyd Meddwl a Chorfforol

Dro ar ôl tro dywedwyd bod dysgu a iaith dramor mae ganddo lawer o fuddion y tu hwnt i hybu sgiliau iaith a chyfathrebu. Bu llawer o astudiaethau yn profi y gall dysgu ieithoedd tramor fod â buddion corfforol a meddyliol hefyd. Cymerwch gip ar rai ohonyn nhw:

 

  1. Yn rhoi hwb i bŵer yr ymennydd

 

Mae iaith newydd yn cyflwyno set wahanol o reolau, ystyr ac etymoleg i chi. Gyda chymhlethdodau iaith newydd, rhoddir tasg i'ch ymennydd gydnabod strwythur iaith gwahanol a gweithio allan ystyron newydd. Mae hefyd yn gwthio'r ymennydd i wneud defnydd llawn o'r patrymau newydd hyn i ddatblygu sgiliau dysgu allweddol ar gyfer meddwl yn feirniadol a gwybyddol yn ogystal â datrys problemau.

 

  1. Yn gwella cof

 

Yn ystod eich oes nid ydych yn debygol o ddefnyddio potensial llawn eich ymennydd. Pan fyddwch chi'n dysgu iaith arall, mae'ch cof yn gwella oherwydd mae'n rhaid i chi fod yn gyfarwydd â set newydd o eirfa a rheolau. Ar ben hynny, mae'n rhaid i chi eu cofio a'u cymhwyso er mwyn defnyddio'r iaith dramor yn effeithiol.

 

  1. Yn amddiffyn yr ymennydd rhag heneiddio

 

Arweiniodd Dr. Thomas Bak o Brifysgol Caeredin astudiaeth a brofodd fod dysgu iaith arall yn oedi dyfodiad dementia erbyn tua phedair i bum mlynedd. Mae'r oedi mewn dirywiad gwybyddol oherwydd y sylw sydd ei angen i brosesu'r iaith newydd.

 

  1. Yn rhoi hwb i'r gallu i amldasg

 

Mae ymchwilwyr wedi dysgu bod polyglots yn fedrus wrth amldasgio. Maent yn dod yn fwy sensitif i'w hamgylchedd ac yn dda iawn am roi sylw i fanylion, sydd yn ei dro yn eu helpu i brosesu mwy o wybodaeth yn gyflymach. Mae hyn yn eu galluogi i wneud sawl peth ar yr un pryd, yn union fel y gallant newid o un iaith i'r llall.

 

  1. Yn gwneud y meddwl yn awyddus

 

Dangosodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Pompeu Fabra yn Sbaen fod gan bobl amlieithog feddyliau craff ac yn fwy effro. Mae'n hawdd iddyn nhw nodi rhywbeth sy'n dwyllodrus neu'n amherthnasol. Mae pobl sy'n gallu siarad sawl iaith yn dod yn feddylwyr beirniadol.

Mae dysgu iaith newydd yn ymarferol ac yn werth chweil. Gall ehangu eich gorwel ac mae'n symudiad gyrfa gwych os ydych chi'n dysgu siarad ieithoedd eraill.

 

 

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab