Gwasanaethau Iaith Busnes Pam ddylech chi ddysgu iaith arall?

Mae'r ieithoedd yn tueddu i gael rap gwael mewn ysgolion, gyda gostyngiad yn nifer y myfyrwyr yn brawf pellach o hynny. Ond mae cymaint o fanteision i siarad iaith arall, felly pam nad ydyn ni'n well am annog ein plant i ymuno? A pham mae llai na chwarter poblogaeth oedolion y DU yn siarad unrhyw beth heblaw Saesneg?

Mae siarad iaith arall yn ehangu eich gorwelion. Dychmygwch allu sgwrsio yn Sbaeneg â'ch gweinydd ar y Costa del Sol, neu drafod taith breifat o'r Coliseum yn Rhufain ... Neu beth am ymhellach i ffwrdd? Os ydych chi'n siarad ychydig o Bortiwgaleg byddwch chi'n gallu sgwrsio â phobl leol yn Angola neu Mozambique, tra bydd rhuglder Ffrainc yn helpu ym Madagascar a Senegal. Wrth gwrs, ble bynnag yr ewch chi yn y byd, y tebygrwydd yw y byddwch chi'n dod ar draws rhywun sy'n gallu siarad Saesneg â chi, ond byth yn tanamcangyfrif pŵer 's'il-vous-plaît' neu 'gracias' yng nghynhenid rhywun tafod. Ar wahân i'r budd amlwg o osgoi codi gormod yn y farchnad, gall gallu cynnal sgwrs gyda rhywun yn ei iaith ei hun agor cymaint o ddrysau. Gallwch ddysgu cymaint mwy am bobl, a'u gwlad a'u diwylliant; dim ond mor bell y mae ystumiau llaw yn mynd.

Mae sgiliau iaith hefyd yn ased proffesiynol gwych. Mae sefydliadau byd-eang ddwywaith yn fwy tebygol o gyflogi rhywun ag ail iaith. Nid yn unig y gellir eu defnyddio'n dda yn fewnol, er enghraifft dehongli e-byst gan gleientiaid rhyngwladol neu drefnu teithio tramor, ond maent yn brif ymgeiswyr i'w trosglwyddo i swyddfeydd mewn gwledydd eraill. A phwy na fyddai eisiau cael ei secondio i San Marino? At ddibenion busnes, yr ieithoedd gorau i'w hastudio fyddai Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Pwyleg neu Mandarin.

Os oes angen rheswm arall arnoch chi, mae siarad iaith arall yn eich gwneud chi'n ddoethach. Profwyd ei fod yn gwella swyddogaeth yr ymennydd ac yn cynorthwyo'ch proses wybyddol ar gyfer tasgau eraill fel datrys problemau a thrafod. Mae hefyd yn rhoi hwb i'ch pŵer cof - mae'r ymennydd fel cyhyr meddwl, a pho fwyaf o 'ymarfer corff' y mae'n ei gael, y cryfaf y daw.

Felly beth ydych chi'n aros amdano? Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn cynnig hyfforddiant iaith pwrpasol ar bob lefel, a byddem wrth ein bodd yn trafod eich gofynion i weld sut y gallwn eich helpu i fynd ar y ffordd i amlieithrwydd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab