Cyfieithiad Gwasanaethau Iaith Busnes sy'n Cael Cynffonio Wagging Mae cyfieithydd newydd ar y bloc sy'n ceisio lledaenu'r gair am bwysigrwydd deall iaith cŵn. Mae Boffins yn Sweden a'r Ffindir wedi gweithio'n ddiflino i ddyfeisio rhaglen sy'n galluogi perchnogion i ddeall eu canines mewn Saesneg clir.

Enw'r prototeip yw “No More Woof” ac mae'n archwilio ymddygiad cŵn a phrosesau meddwl i ddehongli a darparu eu cyfathrebiadau mewn Saesneg go iawn. Wedi'i ddatblygu gan y Gymdeithas Nordig ar gyfer Dyfeisio a Darganfod, ni allwn helpu ond llunio'r cwt bach bachog gyda'r coler cyfieithu yn y ffilm Disney “Up”.

Mae arbenigwyr ymddygiad cŵn wedi tynnu sylw at pam ei bod mor bwysig gallu deall ci. Er enghraifft, byddai llawer ohonom yn tybio, os yw ci yn wagio'i gynffon, ei fod yn hapus. Mewn gwirionedd, gallai fod yn ddig, yn barod i ymosod neu'n boeth yn syml. Gallai gwybod pa emosiwn y mae'n ei brofi helpu i ddileu rhwystredigaeth ac atal ymosodiadau.

Fad newydd arall sydd wedi'i gyflwyno'n ddiweddar yw clymu rhuban melyn ar goler ci. Mae'n caniatáu i berchnogion rybuddio plant mewn mannau cyhoeddus efallai na fydd eu ci yn gwerthfawrogi symudiadau sydyn neu sylw gan ddieithriaid, ac y gallant ymateb yn negyddol.

Gyda lansiad y cyfieithydd, serch hynny, ni fydd hyn yn broblem gan y bydd y ci yn gallu mynegi syniadau fel “Pwy wyt ti?" a “Rydw i wedi blino”. A barodd inni feddwl beth fyddai'n digwydd pe gallai ci anfon neges destun!

Iaith Cŵn:

  • Ci: Rydw i wedi gwisgo allan, wedi bod yn amddiffyn y tŷ trwy'r dydd, yn meddwl y dylech chi godi selsig ar eich ffordd adref o'r gwaith
  • Perchennog: Nid oes angen amddiffyn y tŷ, mae gennym wyliadwriaeth cymdogaeth a larwm. Nid wyf yn cael selsig
  • Ci: A yw gwyliadwriaeth cymdogaeth y dyn hwnnw sy’n cadw rhygnu ymlaen ar y ffenestr yn dweud wrthyf am “gau i fyny”?
  • Perchennog: Rydych chi'n cadw'r cymdogion yn effro?
  • Ci: Na, rydw i'n cadw'r gymdogaeth yn effro i amddiffyn ein heiddo. Nawr, ble mae fy selsig?
  • Perchennog: Byddwch chi'n dew!
  • Ci: Beth sy'n dew?
  • Perchennog: Pan fyddwch chi'n bwyta gormod, rydych chi'n tyfu'n fwy, yn mynd yn ddiog ac yn methu â symud mor gyflym.
  • Ci: Wel, nawr bod y dyn gwylio cymdogaeth yn effro, gadewch i ni dewhau, dwi'n hoff o swn hynny!

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab