Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn Gwasanaethau Iaith Busnes Cymru

Cyhoeddwyd rhestrau byr Llyfr y Flwyddyn Cymru yn ddiweddar, yn dilyn misoedd o drafod gan y 6 beirniad. Nod y gwobrau yw hyrwyddo cyfoeth ac amrywiaeth llenyddiaeth gyfoes Gymraeg.

Mae 2 restr fer; un ar gyfer Saesneg ac un ar gyfer teitlau Cymraeg.


Ym mhob iaith mae 3 chategori: barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol greadigol. Mae gan bob categori ym mhob iaith 3 enwebai, felly mae cyfanswm o 18 llyfr enwebedig o'r 90 ymgais a dderbyniwyd.


Rhestr Fer Saesneg-Iaith 2016

Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias

Caneuon Cariad CarbonPhilip Gross (Llyfrau Bloodaxe)
Rhedeg BachgenPaul Henry (Seren)
Patrwm y tu hwnt i ChanceStephen Payne (Gwasg HappenStance)

Gwobr Ffuglen Rhys Davies

Y Ferch yn y Gôt GochKate Hamer (Faber & Faber)
Nid ydym yn Gwybod Beth Rydym yn Ei WneudThomas Morris (Faber & Faber)
Gwelais DdynOwen Sheers (Faber & Faber)

Gwobr Ffuglen Greadigol Prifysgol Agored yng Nghymru

Colli IsraelJasmine Donahaye (Seren)
Menyw Sy'n Dod â'r GlawEluned Gramich (Rarebyte Cymreig Newydd)
Cymru heb ei newid, Daniel G. Williams (Gwasg Prifysgol Cymru)

 


Rhestr Fer Cymraeg-Iaith 2016

Gwobr Barddoniaeth Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

Nes DrawMererid Hopwood (Gomer)
Hel llus yn y glaw, Gruffudd Owen (Solaslas Barddas)
Eillas TraffigolCen Williams (Gwasg y Bwthyn)

Gwobr Ffuglen Gymraeg

NorteJon Gwyr (Gomer)
Y BwthynCaryl Lewis (Y Lolfa)
Rifiera ReuPrysor Dewi (Y Lolfa)

Prifysgol Agored yng Nghymru iaith Gymraeg Gwobr Ffuglen Greadigol

Pam Na Fu CymruSimon Brooks (Gwasg solas Cymru)
Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams (Y Lolfa)
Is-deitla'n UnigEmyr Glyn Williams (Gwasg Gomer)

Nid yw nifer o'r enwebeion yn ddieithriaid i'r gwobrau a byddant yn gobeithio ailadrodd y gogoniant blaenorol. Enillodd Owen Sheers y brif wobr yn 2014 am ei lyfr barddoniaeth, 'Pink Mist'. Enillodd hefyd yn ôl yn 2005. Roedd Jon Gower ar y rhestr fer yn 2013, ond roedd wedi ennill y brif wobr yn 2012. Yn yr un modd, roedd Philip Gross ar y rhestr fer yn 2012, ar ôl ennill yn 2010.

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 21 Gorffennaf ym Merthyr Tudful, gyda gwobrau ariannol i'r enillwyr rhwng £ 1000 a £ 3000. Mae tocynnau ar gael gan Llenyddiaeth Cymru (http://www.literaturewales.org/) a chostiodd ddim ond £ 5, gan wneud y digwyddiad mawreddog hwn yn hygyrch iawn i'r cyhoedd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab