Mae manteision dysgu ail iaith yn ddiddiwedd, p'un a yw'r pwrpas yn fusnes neu'n bleser. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn teimlo braw ar y gobaith o ddechrau dysgu iaith newydd, yn enwedig os yw wedi bod yn amser ers yr ysgol neu'r brifysgol.

Yn y byd sydd wedi'i globaleiddio fwyfwy heddiw mae'n haws nag erioed o'r blaen ennill yr arfer sydd ei angen arnoch chi, gan sgwrsio â siaradwyr brodorol yr iaith rydych chi'n ei dysgu. Dyma rai awgrymiadau a ddylai eich rhoi ar ben ffordd.

Dewiswch Eich Geiriau'n ofalus

Pan ddechreuwch, bydd yn haws ichi ddysgu, a chofio, geiriau sy'n bwysig i chi. Mae cael rheolaeth dros yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn caniatáu ichi ddewis geiriau y byddech chi'n eu defnyddio ym mywyd beunyddiol, p'un a yw hynny'n gofyn am latte denau mewn caffi neu'n cyfarwyddo'r ci i nôl. Mae hyn yn gwneud yr iaith yn fwy perthnasol i chi.

Ychwanegwch Ddrama Fach

Y rheswm bod llawer o bobl yn methu â siarad yn rhugl mewn iaith dramor yw nid eu hanallu i ddysgu, ond yn hytrach diffyg hyder i ddweud y geiriau yn uchel. Mae'r ynganiad yr un mor bwysig â'r geiriau, ac eto mae rhai pobl yn teimlo cywilydd i roi cynnig arni. Cofiwch, po fwyaf y byddwch chi'n siarad yn uchel, y lleiaf ffôl y byddwch chi'n teimlo - beth am ei ddychmygu fel gwers ddrama yn ogystal â dysgu iaith?

Dewch o Hyd i Pal Pen

Mae'r Rhyngrwyd yn caniatáu inni gysylltu â phobl o bob cwr o'r byd, ac wrth i chi ddechrau dysgu iaith fe welwch amrywiaeth o gyfleoedd newydd ar gyfer cyfeillgarwch yn agor. Byddwch yn bresennol ar fforymau tramor ac ymunwch â grwpiau ar-lein i gael rhywfaint o ymarfer gyda'ch sgiliau newydd.

Trin Eich Hun

Y ffordd hawsaf o ddysgu iaith yw byw yn ei thrwch. Rydym yn deall efallai na fydd hyn bob amser yn ddichonadwy, ond argymhellir yn gryf hyd yn oed gwyliau i'r wlad frodorol. Gallwch ddysgu'r dafodiaith o wylio fideos ar-lein, neu siarad dros y ffôn, ond does dim yn curo cael eich trochi'n llawn yn yr iaith.

Gallwch hefyd ddewis llyfr i'w ddarllen yn eich hoff genre - byddwch chi'n synnu faint o eiriau rydych chi'n eu hadnabod ar ôl ychydig wythnosau neu fisoedd yn unig o ddysgu'r iaith. Pan ddewch chi ar draws geirfa nad ydych chi'n ei hadnabod, gwnewch nodyn ohoni, ac yna edrychwch arni ar ddiwedd pennod.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab