Cyflawnwyd ardystiad SDL Gwasanaethau Iaith Busnes Yn ddiweddar, cwblhaodd Kate Figueredo, Uwch Reolwr Prosiect yn Business Language Services Ltd. (BLS), y rhaglen ardystio lawn ar gyfer SDL Trados Studio, prif ardystiad technoleg-seiliedig y diwydiant sy'n darparu safon ragoriaeth gydnabyddedig mewn gwybodaeth meddalwedd SDL. Mae'n rhaglen addysg broffesiynol gynhwysfawr sydd wedi'i chynllunio i ddatblygu a dilysu arbenigedd wrth ddefnyddio offer technoleg cyfieithu SDL. Cynlluniwyd y rhaglen ardystio hon i addysgu'r defnyddiwr am y datblygiadau technolegol a'r arferion gorau diweddaraf mewn technoleg cyfieithu, rheoli terminoleg a gwiriadau sicrhau ansawdd awtomataidd.

Y pum arholiad a gymerwyd oedd: Stiwdio SDL Trados ar gyfer Cyfieithwyr - Dechrau Arni, Canolradd ac Uwch, yn ogystal â SDL Trados Studio ac SDL MultiTerm ar gyfer Rheolwyr Prosiect. Pasiwyd pob lefel y tro cyntaf, ac o ganlyniad mae BLS bellach wedi'i ardystio'n llawn gan SDL (dilynwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth: http://www.sdl.com/certified/97853). Mae hyn yn tystio ymhellach i ddatblygiad proffesiynol parhaus Gwasanaethau Iaith Busnes, gan nodi cam ymlaen o'n statws blaenorol fel partner LSP SDL, ar ôl dangos ein hymrwymiad i optimeiddio ansawdd a gwerth y gwasanaeth a ddarparwn i gleientiaid trwy ddefnyddio technoleg cyfieithu yn fedrus.

Cyflawnwyd ardystiad SDL Gwasanaethau Iaith Busnes Cyflawnwyd ardystiad SDL Gwasanaethau Iaith Busnes

 

Cyflawnwyd ardystiad SDL Gwasanaethau Iaith Busnes Cyflawnwyd ardystiad SDL Gwasanaethau Iaith Busnes

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab