Mewn marchnad swyddi gynyddol gystadleuol, nid oes fawr o amheuaeth y bydd dysgu iaith newydd neu wella sgiliau iaith dramor yn agor llawer mwy o gyfleoedd gwaith. Mae Gwasanaethau Iaith Busnes bob amser yn edrych i weithio gydag unigolion a sefydliadau i hyrwyddo datblygiad sgiliau iaith dramor yn y DU, yn enwedig yng Nghymru. Mae dysgu iaith newydd yn darparu cyfoeth o gyfleoedd ar sawl lefel, nid yn unig ar gyfer datblygiad personol yr unigolyn, ond hefyd ar gyfer busnesau sy'n edrych i fentro i farchnadoedd tramor a chreu cyfleoedd datblygu busnes ledled y byd. Felly, rydym yn falch iawn o glywed bod un o'n hyfforddeion bellach wedi derbyn cyllid trwy'r Cynllun ReAct. Mae'r adran hyfforddi yn BLS yn falch iawn o gael ei dewis fel darparwr y cwrs hwn. Rydym yn credu ein gwasanaeth hyfforddi iaith pwrpasol yn cwrdd yn uniongyrchol â gofynion iaith-benodol ein hyfforddeion ac yn canolbwyntio ar gyflawni amcanion busnes penodol er budd unigolion a busnesau fel ei gilydd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab