Dros yr ychydig fisoedd diwethaf efallai eich bod wedi sylwi ar newidiadau i wefan Gwasanaethau Iaith Busnes. Rydym yn y broses o ail-frandio a chreu gwefan newydd mewn cydweithrediad ag Coolbox. Y newidiadau mwyaf nodedig hyd yn hyn yw ein logo newydd, pamffled llyfr hylif a offeryn dyfynnu ar unwaith. Byddem yn falch iawn o wybod beth yw eich barn chi! Dylai ein gwefan newydd fod yn weithredol yn y Flwyddyn Newydd a bydd yn ymgorffori rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio ac yn darparu trosolwg mwy cynhwysfawr o'r gwasanaethau a ddarparwn, a fydd yn ein helpu i barhau i ddarparu'r gwasanaeth o ansawdd uchel y mae ein henw da wedi'i seilio arno.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab