Gwasanaethau Iaith Busnes Mater o Ymddiriedaeth mewn Cyfieithu - Peiriant yn erbyn Cyfieithu Dynol Wrth i'n byd ddod yn fwyfwy globaleiddio, mae mwy o alw am wasanaethau cyfieithu. Lle mae peiriannau a thechnoleg yn cyflymu bron pob agwedd ar ein bywydau, y disgwyl yw y gellir gwneud yr un peth ar gyfer cyfieithu. Ond lle byddem yn ymddiried mewn peiriant i wneud coffi neu wneud cyfrifiadau i ni yn gyflymach ac yn well nag y gallai rhywun, mae yna bethau eraill nad ydyn ni o reidrwydd yn hoffi eu gadael yn gyfan gwbl yn nwylo'r peiriannau. A yw cyfieithu yn un ohonynt?

Mae manteision defnyddio peiriannau ym maes cyfieithu yn aneirif. Er bod geiriaduron papur yn dal i gyflawni pwrpas, eu cymheiriaid ar-lein fel arfer sy'n cael y flaenoriaeth. Mae gwyddoniaduron ar-lein hefyd yn profi'n hynod werthfawr, ynghyd â thechnoleg cyfieithu, wrth gwrs. Fodd bynnag, mae'r rhain yn dechnolegau sy'n dal i gael eu trin gan fodau dynol ar ddiwedd y dydd. Mae'n bosibl cyfieithu trwy beiriant yn unig, Google Translate yw'r offeryn mwyaf adnabyddus. Mae hon yn ffordd hynod effeithiol o amser o gyfieithu, ac mae cyflymder cyfieithu wrth gwrs yn ystyriaeth fawr yn y farchnad fyd-eang.

Ac eto, o ystyried y datblygiadau mewn technoleg cyfieithu, pe bai bodau dynol yn darfod yn y broses gyfieithu pam nad yw wedi digwydd eisoes? Gallai'r ateb fod yn y ffaith nad ydym ni fodau dynol yn teimlo'n gyffyrddus yn rhoi ein ffydd mewn prosesau a chynhyrchion cwbl beiriant. Cyfieithu a gynhyrchir gan beiriant yn unig, ceir hunan-yrru, awyrennau di-beilot ... Er bod pob cynnydd cyffrous mewn technoleg, gall diffyg rheolaeth ddynol ysbrydoli ofn a drwgdybiaeth. Fodd bynnag, mae mewnosod elfen ddynol, gyrrwr, peilot, cyfieithydd, yn gwneud inni gredu y bydd y broses yn fwy diogel a'r cynnyrch neu'r canlyniad yn well o gwmpas.

Mae lle i'r ddau fath o gyfieithu yn y farchnad gwasanaethau iaith. Er na fydd cyfieithwyr dynol byth yn gallu cyfieithu ar yr un cyflymder â pheiriannau, ni fydd peiriannau byth yn gallu efelychu elfennau cyfathrebol fel naws a thôn. At hynny, er bod angen cynhenid o hyd mewn cleientiaid i weld llaw ddynol yn goruchwylio prosesau a chynhyrchion cyfieithu, ni fydd y peiriannau byth yn cymryd drosodd darpariaeth gwasanaethau iaith yn llwyr.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab