Pen-blwydd Hapus Gwasanaethau Iaith Busnes S4C

Y sianel deledu Gymraeg S4C yn dathlu ei 30th pen-blwydd heddiw.

Nid yw'n hawdd egluro pa mor bwysig oedd S4C i siaradwyr Cymraeg ar y cychwyn i'r rhai nad oeddent yn ymwybodol o'r hanes. Cyn genedigaeth y sianel ym 1982, Cymraeg roedd siaradwyr yn arbennig o bryderus y byddai'r dirywiad mewn siaradwyr yn cael ei gyflymu gan bresenoldeb omni-deledu Saesneg mewn cartrefi Cymraeg a diffyg sianel Gymraeg. Yn yr amseroedd hynny cyn y Rhyngrwyd, roedd y bobl ifanc yn arbennig yn cael dylanwad mawr ar y teledu, ac roedd ymgyrchwyr yn credu bod rhaglenni Cymraeg yn angenrheidiol i gadw'r iaith yn fyw. Mor gryf oedd y gred hon bod gweithredwyr wedi cynnal sawl ymgyrch, gan gynnwys anufudd-dod sifil fel gwrthod talu ffioedd trwydded teledu a hyd yn oed ddringo trosglwyddyddion teledu. Cyrhaeddodd y frwydr hon ei huchafbwynt pan ymatebodd y gwleidydd Gwynfor Evans i dro pedol y llywodraeth ar y mater trwy gynnal streic newyn a fygythiodd barhau tan farwolaeth pe na bai'r sianel yn cael ei urddo.

Ail-greodd y llywodraeth a gyda chyffro mawr yr eisteddodd teuluoedd Cymraeg i lawr ar 1 Tachwedd 1982 i wylio cartŵn o'r enw Superted, a fyddai'n mynd ymlaen i fod yn un o allforion mwyaf S4C, ynghyd â Sam Tân (Dyn Tân Sam) yn y blynyddoedd diweddarach .

Fel y gwnaethom adrodd y llynedd, mae'r sianel wedi mynd trwy rai cyfnod cythryblus, gyda thoriad i'w gyllid a throsglwyddiad i ymbarél y BBC. Er gwaethaf y toriadau a'r colledion swyddi, mae'r pen-blwydd heddiw yn amser ar gyfer optimistiaeth dawel.

Ar y Gwefan Cymru Ar-lein, Mae Ian Jones, pennaeth y sianel, yn esbonio y bydd S4C yn addasu i’r ffyrdd newydd o wylio’r teledu, yn enwedig y ffaith bod gwylwyr nawr eisiau dewis gwylio rhaglenni pan maen nhw eisiau yn hytrach nag yn ôl amserlen a ddiffiniwyd ymlaen llaw, ac ar eraill dyfeisiau fel ffonau symudol a thabledi. Mae hefyd yn awgrymu ehangu'r posibilrwydd presennol ar gyfer trosleisio Saesneg ar y botwm coch i fwy o raglenni, yn y gobaith o ddenu niferoedd uwch o wylwyr a mwy o hysbysebu.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Rhyngrwyd wedi dod yn bwysicach fel dull cyfathrebu ac mae siaradwyr Cymraeg wedi bachu ar y cyfle i gynyddu presenoldeb yr iaith ar y we, gan ddod y drydedd iaith leiafrifol a ddefnyddir fwyaf ar Twitter a chael gwirfoddolwyr yn helpu i greu'r rhyngwyneb Cymraeg ar gyfer Facebook a chynnwys Wicipedia Cymraeg. Fodd bynnag, gan fod teledu yn parhau i fod yn rhan bwysig o fywyd teuluol ac yn debygol o wneud hynny am flynyddoedd i ddod, mae cyfraniad S4C yn amhrisiadwy.

Penblwydd Hapus S4C!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab