Gwasanaethau Iaith Busnes Mae BLS yn ennill Contract Prif Weithredwyr Llywodraeth Leol Ewrop (UDiTE) Mewn ennill contract o fri i BLS, penodwyd y cwmni yn Ddarparwr Gwasanaeth Cyfieithu Iaith Swyddogol i UDiTE, Prif Swyddogion Gweithredol Ffederasiwn Awdurdod Lleol yr Undeb Ewropeaidd.

Fel rhan o'r contract, bydd BLS yn dechrau trwy gyfieithu gwefan UDiTE i'r Tsiec a'r Sbaeneg. Dros amser, gall BLS hefyd ddisgwyl cyfieithu'r wefan i 8 neu 9 iaith ychwanegol, a bydd yn gyfrifol am gyfieithu'r holl ddiweddariadau, cylchlythyrau ac erthyglau i'r wasg. I gael mwy o wybodaeth am UDiTE ewch i'w gwefan: http://www.udite.eu/

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab