Gwasanaethau Iaith Busnes BLS i Ddarparu Hyfforddiant Iaith i Lywodraeth Cynulliad Cymru Bydd Gwasanaethau Iaith Busnes yn darparu hyfforddiant Busnes Ffrangeg i adran Materion Ewropeaidd ac Allanol Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghaerdydd. Mae'r cyfle newydd cyffrous hwn yn adeiladu ar y blynyddoedd lawer o brofiad sydd gennym yn darparu gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu i Gynulliad Cymru

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab