Penodwyd BLS i ddarparu dau gwrs Saesneg fel Iaith Dramor i staff Almaeneg a dau gwrs Almaeneg i staff y DU yn eu ffatri yng Nghasnewydd.

Hefyd y mis hwn, mae BLS wedi ailddechrau cyflwyno ei hyfforddiant iaith Ffrangeg i ddechreuwyr parhaus ar gyfer Norgine.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab