Mae BLS wedi bod yn darparu ieithoedd i'r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yng Nghasnewydd ers bron i bum mlynedd. Rydym yn falch iawn o fod yn ailafael yn ein dosbarthiadau Ffrangeg ac Almaeneg gyda'r IPO y mis hwn yn dilyn gwyliau'r haf.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab