Gwasanaethau Iaith Busnes £ 1.25m ar gyfer Canolfannau Iaith Cymraeg Ddoe cyhoeddwyd cynlluniau i agor Canolfannau a Mannau Cymraeg newydd gyda £ 1.25m o arian y llywodraeth.

Yn ystod y Eisteddfod Genedlaethol 2014, Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y cam yn anelu at hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg fel rhan o'r ymgyrch 'Symud Ymlaen', rhan o ddatganiad polisi terfynol Llywodraeth Cymru ar yr iaith Gymraeg.

Gyda chyllid o £ 1.6m eisoes wedi'i gyhoeddi ym mis Mehefin i gysylltu'r Gymraeg â'r economi, gwelwyd y cynnydd fel symudiad i'r cyfeiriad cywir wrth fynd i'r afael â dirywiad siaradwyr Cymru yng Nghymru. Nododd cyfrifiad 2011 y bu gostyngiad yn y nifer gyffredinol i ddim ond 19% o'r boblogaeth, gan ddangos bod yr iaith dan fygythiad o ddirywiad pellach os na chymerir mesurau ar unwaith.

Fodd bynnag, mae’r symudiad hwn wedi cael ei feirniadu gyda Chymdeithas yr laith Gymraeg (Cymdeithas Iaith Gymraeg) yn dweud nad oes gan y cynlluniau “unrhyw sylwedd go iawn” ac nad oes gan Jones “unrhyw gynlluniau arloesol go iawn”.

Dywedodd llefarydd Cymru Plaid Cymru, Simon Thomas, mai “ychydig iawn o gnawd sydd ar y esgyrn” yn y cynllun.

Daw datganiad y Prif Weinidog ar adeg pan mae safonau iaith Cymraeg Llywodraeth Cymru wedi cael eu beirniadu, gan arwain at adlach yn erbyn cynlluniau i roi amlygrwydd Cymraeg ar arwyddion ffyrdd (uwchben neu i’r chwith o’r Saesneg), sydd gan lawer o Gynghorau Sir a Bwrdeistrefi gwrthwynebu'n weithredol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab