Mae BLS yn edrych i recriwtio a rheolwr prosiect iau ar gyfer ei swyddfa yng nghanol dinas Caerdydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dim. Fodd bynnag, rydym yn edrych i wneud apwyntiad cyflym ac o'r herwydd byddwn yn cynnal cyfweliadau pan fydd ymgeiswyr addas yn gwneud cais.

Dyddiad cychwyn: ASAP

 

Disgrifiad Swydd:

Cyswllt cyffredinol â chleientiaid a chyflenwyr dros y ffôn ac e-bost.

Rheoli prosiectau cyfieithu:

- cyfrif geiriau, dyfyniadau;

- gosod cyfieithiadau;

- monitro prosiectau parhaus;

- trefnu prawfddarllen;

- diwygio a rheoli ansawdd yn derfynol;

- danfon i gleientiaid;

- delio ag adborth cleientiaid;

- cynnal a chadw cofnodion, gan gynnwys atgofion cyfieithu.

Rheoli prosiectau dehongli:

- cymryd archebion gan gleientiaid;

- dyrannu dehonglwyr.

 

Byddai cyfle i wneud gwaith cyfieithu a phrawfddarllen yn ogystal â dehongli ac addysgu aseiniadau, lle bo hynny'n briodol.

 

Sgiliau:

- O leiaf un iaith dramor i radd neu lefel gyfatebol, neu siaradwr brodorol iaith dramor sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol yn Saesneg.

- Sgiliau TG da iawn, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint. Mae gwybodaeth o feddalwedd cof cyfieithu, fel SDL Trados, yn fantais.

- Sgiliau cyfathrebu da a dull ffôn, ynghyd â'r gallu i ddelio â chleientiaid mewn ffordd gadarnhaol a phroffesiynol. Mae llygad am fanylion yn hanfodol.

- Y gallu i weithio fel rhan o dîm, ond hefyd i fod yn annibynnol a defnyddio menter.

- Gwybodaeth am Gymraeg yn fantais ychwanegol.

 

Cyflog: Trafodadwy yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad.

 

Os oes gennych ddiddordeb, cyflwynwch eich cais i Kate Figueredo, Uwch Reolwr Prosiect trwy e-bost: kate@businesslanguageservices.co.uk

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab