Synnais wrth ddarllen yn y papur newydd heddiw fod y pêl-droediwr o Loegr, Joey Barton, wedi rhoi cynhadledd i’r wasg mewn acen Ffrengig. Nid yw'n gymaint o syndod y byddai rhywun mewn gwlad dramor yn ceisio dynwared ffordd ei westeion o siarad, fel y mae llawer o alltudion yn ei wneud, gan gynnwys Steve McClaren, - yr hyn a oedd yn syndod oedd faint o gyhoeddusrwydd a gwrthodiad a ddenodd. Efallai fod gan hyn rywbeth i'w wneud â phersonoliaeth Barton yn gyffredinol - mae'n debyg ei fod wedi dweud ei fod yn rhy ddeallus i fod yn bêl-droediwr ac mae'n honni ei fod yn darllen Nietzschze.

Fel cwmni gwasanaethau iaith sy'n cynnig pwrpasol hyfforddiant iaith wedi'i deilwra i anghenion penodol y myfyriwr, byddem yn amlwg yn dadlau mai'r peth gorau i'w wneud os ydych chi am annerch y wasg mewn gwlad arall yw dysgu'r iaith. Rydym yn sylweddoli bod hyn yn cymryd amser, fodd bynnag, a'r hyn a ddaeth ar ei draws fel acen 'wirion' oedd ymgais Barton i'r hyn y mae arbenigwyr yn ei alw'n 'llety lleferydd'. Dadleua Barton ei hun na fyddai gohebwyr Ffrainc wedi deall ei acen Scouse naturiol, felly bu’n rhaid iddo addasu ei araith i gyd-fynd â nhw. Ar y llaw arall, mae'r beiciwr Bradley Wiggins yn siarad Ffrangeg da, ond cafodd ei feirniadu am benderfynu peidio â'i defnyddio yn ystod rhai o gynadleddau i'r wasg Tour de France.

Mae gan lawer o chwaraeon yrfaoedd rhyngwladol, ond nid ydyn nhw'n enwog am eu sgiliau iaith. Er iddo gael ei wawdio am beidio â bod yn arbennig o huawdl hyd yn oed yn Saesneg, fe reolodd David Beckham ychydig o Sbaeneg ar ôl ychydig flynyddoedd gyda Real Madrid. Fodd bynnag, ni chyflawnodd yr Eidal Fabio Capello ruglder yn y Saesneg er gwaethaf ei addewidion i ddysgu'r iaith yn yr amser record pan gymerodd drosodd dîm pêl-droed cenedlaethol Lloegr.

Yma yng Nghymru, mae cymaint o chwaraewyr rygbi yn symud i Ffrainc nes bod y ffenomen wedi cael ei galw'n 'exodus'. Rhoddir gwersi Ffrangeg iddynt cyn gadael ac, yn ôl y Western Mail, gall ymadroddion gynnwys 'Oh non, qu'at'il fait maintenant, Gavin Henson?' (O na, beth mae Gavin Henson wedi'i wneud nawr?) A 'Je suis encore amer à propos de la demi-finale du coupe du monde en rygbi, 2011' (rwy'n dal yn chwerw am rownd gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd 2011 [pryd Colli Cymru i Ffrainc]).

Y dyddiau hyn, mae globaleiddio yn golygu nad pêl-droedwyr yn unig a allai fod eisiau gweithio dramor. Os ydych chi'n ystyried gyrfa fyd-eang, peidiwch ag oedi cysylltwch â ni. Nid oes gennych unrhyw beth i'w golli, ac eithrio efallai eich acen arferol.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab