Mae 21 Chwefror 2014 yn nodi pymthegfed “Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith”. Wedi'i sefydlu gan UNESCO (Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig) ym 1999, ei nod yw hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol, yn ogystal ag amlieithrwydd. Thema eleni yw “Ieithoedd lleol ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang: sylw ar wyddoniaeth”.

Felly pwy fydd yn dathlu? Wel, credir bod tua 25% o gyfanswm poblogaeth y byd (hynny yw tua 1.75 biliwn o bobl) yn siarad Saesneg yn hyfedr, ond mewn gwirionedd dim ond ychydig dros 5% sy'n siarad mamiaith Saesneg. Dylai China fod ar frig y rhestr o bleidiau ar y diwrnod o ystyried bod amcangyfrif o 14% o boblogaeth y byd yn siarad Tsieinëeg Mandarin fel eu hiaith gyntaf, tra bod siaradwyr brodorol Sbaeneg yn cyfrif am oddeutu 5.8%.

Bydd digwyddiadau ledled y byd i nodi’r achlysur, megis sesiynau amser stori amlieithog mewn llyfrgelloedd yn Awstralia, partïon myfyrwyr rhyngwladol mewn prifysgolion yn Japan a gwyliau bwyd yn yr Unol Daleithiau. Bydd yna hefyd Symposiwm Rhyngwladol ar Gyfieithu a Chyfryngu Diwylliannol i drafod cadwraeth, datblygu a chydnabod mamiaith yn y gobaith y bydd pobl yn cael eu hysbrydoli i ddysgu iaith newydd.

Gall Gwasanaethau Iaith Busnes deilwra cyrsiau hyfforddi iaith yn ôl eich gofynion unigol, felly os ydych chi awydd gwella Ffrangeg eich ysgol rydlyd, neu efallai bod eich partner yn siarad iaith arall ac yr hoffech chi eu synnu gyda hysbysiadau melys yn eu hiaith frodorol, dim ond cael mewn cysylltiad a byddem yn hapus i helpu!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab