Yr 20th Mae mis Mawrth yn cael ei ddathlu fel Diwrnod Rhyngwladol Hapusrwydd ar ôl cael ei sefydlu gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 28 Mehefin 2012. Ei nod yw cydnabod perthnasedd hapusrwydd a lles fel nodau a dyheadau cyffredinol ym mywydau bodau dynol. Gan fod hapusrwydd yn oddrychol iawn ac yn gallu golygu llawer o wahanol bethau i wahanol bobl, mae'n air yr ydym yn aml yn ei glywed yn cael ei daflu o gwmpas ac yn gysyniad a ddefnyddir yn aml yn y ffyrdd anghywir. Byddai hysbysebwyr wedi i ni gredu y bydd hapusrwydd yn dod o brynu cynnyrch penodol, tra byddai enwogion wedi i ni gredu bod hapusrwydd yn dod o enwogrwydd a harddwch. Efallai y bydd Jeremy Clarkson yn credu bod hapusrwydd yn dod o gar cyflym, tra drosodd yn Nestlé byddent yn credu y bydd hapusrwydd yn dod o fwyta un o'u bariau siocled. Yn ogystal ag adlewyrchiad personol o’r hyn y mae hapusrwydd yn ei olygu i ni fel unigolion, mae’r diwrnod yn gobeithio gwnïo’r hadau ar gyfer cymdeithas hapusach, “sy’n gofyn am weithredu ar bob lefel - nid yn unig gan arweinwyr a sefydliadau gwleidyddol ond gennym ni fel dinasyddion unigol hefyd. Pan rydyn ni'n gwneud pethau i ddod â hapusrwydd i eraill, mae pawb ar eu hennill. ”

Llefarydd hapus eleni yw’r rapiwr Americanaidd Pharrell Williams, sy’n partneru gyda Sefydliad y Cenhedloedd Unedig i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Hapusrwydd. Rhyddhawyd ei sengl boblogaidd 'Happy' fis Tachwedd diwethaf ac roedd ar frig siartiau ledled y byd. Y gân fachog hefyd yw'r ysbrydoliaeth y tu ôl i'r wefan 24hoursofhappy.com sy'n cael ei hysbysebu fel 'fideo cerddoriaeth 24 awr gyntaf y byd'. Mae'r fideo yn cynnwys y gân sy'n cael ei hailadrodd gyda nifer o wynebau cyfarwydd yn dawnsio o amgylch Los Angeles ac yn dynwared. Mae Williams ei hun yn ymddangos arno 24 o weithiau ond mae cameos hefyd gan Kelly Osbourne, Jimmy Kimmel, Steve Carell a Jamie Foxx. Mae'n ymddangos bod y gân ac mae'r fideo sy'n cyd-fynd â hi wedi silio llawer o hapusrwydd ledled y byd. Mae yna lawer o fideos clawr ar YouTube lle mae pobl o wahanol ddinasoedd yn dawnsio i'r gân, gan arddangos eu hapusrwydd eu hunain. Dewisir y clipiau gorau ar y diwrnod a byddant i'w gweld ar wefan swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Ar ben hynny, ar y cyd â'r diwrnod, mae Williams hefyd yn annog cefnogwyr i roi rhodd i'r Gronfa Ymateb Brys Ganolog, a sefydlwyd i helpu'r Cenhedloedd Unedig a'i bartneriaid i ddarparu cymorth dyngarol cyflym a dibynadwy.

Nid ydym yn credu y byddwn yn dawnsio i'r gân yma yn BLS ond gobeithio bod pawb yn cael diwrnod hapus ledled y byd.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab