Gwasanaethau Iaith Busnes Sinema'r byd

Mae cyfieithu yn gweithio orau wrth ei ddarllen: dewiswch isdeitlau dros drosleisio

Yn aml fe welwch fod ieithyddion hefyd yn hoff o sinema'r byd. Efallai bod hyn yn gyffredinoli gwyllt ar fy rhan i ond mae'n seiliedig ar waith yn y gorffennol a'r presennol ac entourage personol. Gyda llaw, nid wyf yn dweud mai clwb ieithyddion yw cariad ffilm dramor. Roeddwn i'n arfer bod yn aelod o bwyllgor y Gymdeithas Ffilm yn y dref farchnad fach lle rwy'n byw ac roedd yn denu (ac yn dal i wneud) gwylwyr o bob cefndir.

Yn y Saesneg-speaking world fodd bynnag, mae ffilmiau nad ydynt yn Anglophone yn ei chael hi'n anodd. Mae hyn hefyd yn wir mewn gwledydd eraill lle mae ffilmiau a alwyd yn denu niferoedd mwy na rhai gydag isdeitlau. Sawl gwaith rydyn ni'n clywed sylwadau fel “Dydw i ddim yn gwylio hyn, mae is-deitlau ynddo”? Pam mae isdeitlau mor annymunol? A oes dewisiadau amgen gwell? Rhaid i mi gyfaddef fy mod bellach yn ei chael hi'n ofnadwy gwylio ffilmiau a alwyd, yn enwedig yn Ffrangeg, fy mamiaith. Mae popeth yn swnio'n anghywir ac yn wastad ac wedi colli pob ymdeimlad o ddiffuantrwydd. Pam mae isdeitlau mor anodd eu trin? Yn sicr, mae angen ymdrech a chanolbwyntio ychwanegol ond mae'n agor cymaint o ddrysau i straeon, diwylliannau, meddyliau, arddulliau actio, tirweddau a cherddoriaeth eraill! Mae fy swydd yn cynnwys Cyfieithiad Ffrangeg a hyfforddiant iaith, dau weithgaredd yn dibynnu ar gyfathrebu, ond rwyf hefyd yn ei ystyried yn bont fach rhwng diwylliannau. Ychydig yn ddelfrydol, efallai, ond nid yw snobyddiaeth celf-dy na rhyw fath o ddeallusrwydd yn fy nghariad at ffilmiau tramor. Mae gen i wir ddiddordeb mewn pobl eraill iaith a diwylliant. Ei alw'n allgariaeth os ydych chi eisiau, neu feddwl agored.

Yn ddiweddar darllenais erthygl ar le ffilmiau mewn a iaith dramor yn yr Oscars. Hyd yma nid oes unrhyw ffilm o'r fath erioed wedi ennill y Darlun Gorau. Un rheswm a gyflwynwyd yn yr erthygl oedd fel a ganlyn: “stiwdios meddwl cul, cynulleidfaoedd is-deitl-ffobig, marchnatwyr arian-newynog: mae yna lawer o bethau yn sefyll yn ffordd gogoniant Oscar ar gyfer ffilm iaith dramor.” A yw hyn i gyd i lawr i'r Unol Daleithiau, i bennu'r hyn sydd i'w weld? Yn ffodus mae'r farchnad DVD a sefydliadau fel Lovefilm.com yn y DU yn cynnig mwy o gyfleoedd i fwynhau'r ffilmiau hyn.

Felly ewch ymlaen, ewch allan yna, dewch o hyd i'r sinemâu neu'r cymdeithasau ffilm sy'n dangos ffilmiau tramor yn eu hiaith wreiddiol! Ehangwch eich gorwelion trwy ymgolli mewn tiriogaeth anghyfarwydd a gadael i gerddoriaeth iaith arall ogleisio'ch clustiau am gwpl o oriau. Mae'n werth yr ymdrech!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab