Y rhan fwyaf o Ieithoedd Dylanwadol o Astudiaethau Blaenorol

Am beth amser, mae astudiaethau wedi dangos bod y mwyaf yn y byd ieithoedd dylanwadol wedi cynnwys Mandarin, Arabeg, Sbaeneg, Ffrangeg a Saesneg, gyda'r olaf yn cael ei restru gyntaf ar y rhestr. Mae'r ieithoedd hyn yn cael eu hystyried yn ddylanwadol ar sail y rheoleidd-dra y maent yn cael eu siarad mewn sawl rhanbarth ledled y byd. Mandarin sydd â'r nifer fwyaf o siaradwyr iaith gyntaf, ond fe'i siaredir yn bennaf yn Tsieina ac o fewn y cymunedau Tsieineaidd byd-eang. Dangoswyd bod Arabeg yn uwch na Mandarin oherwydd ei bod yn cael ei siarad yn rhyngwladol fel iaith Islam. Sbaeneg yw'r brif iaith a siaredir mewn un ar hugain o wledydd ac fe'i siaredir mewn gwledydd eraill fel iaith gyntaf ac ail iaith ledled y byd. Mae Ffrangeg, a arferai fod yn iaith diplomyddiaeth yn y gorffennol, wedi colli cryn dir dros y blynyddoedd i'r Saesneg ond mae'n dal i gael ei defnyddio gan sawl sefydliad a grŵp rhyngwladol a hi yw'r iaith swyddogol mewn pum gwlad ar hugain. O ran defnydd rhyngwladol, mae'r Saesneg yn dal ar frig y rhestr, er mai dim ond tua 500 miliwn o bobl sy'n ei siarad fel iaith gyntaf. A fyddech chi'n synnu o wybod bod yna oddeutu dau biliwn o bobl sy'n defnyddio Saesneg i gyfathrebu'n rheolaidd ledled y byd? Ac a fyddech chi'n credu bod nifer fawr ohonyn nhw'n byw yn Tsieina mewn gwirionedd?

Ymchwil Newydd ar Ieithoedd Dylanwadol o Amgylch y Glôb

Yn seiliedig ar astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan dîm ymchwil amlddisgyblaethol dan arweiniad César Hidalgo o MIT, dangoswyd y bu newid yn safle'r ieithoedd mwyaf dylanwadol. Mapiodd yr astudiaeth yr ieithoedd a ddefnyddir ar gyfer cyfathrebu rhyngwladol. Fe wnaethant nodi ffynonellau'r cyfryngau a oedd â chyfieithiadau lluosog, megis llyfrau, Twitter a Wikipedia.

Mae'r Saesneg yn parhau i fod ar y brig fel iaith fyd-eang, ac yna rhwydwaith rhyng-gysylltiedig llai o ieithoedd eraill sydd â dylanwad trefedigaethol a hanesyddol, gan gynnwys Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg, Rwseg, Tsieineaidd a Phortiwgaleg. Ar y llaw arall dangosodd Twitter ddylanwad cynyddol ieithoedd eraill, megis Swahili, Ffilipineg a Maleieg. Roedd Rwseg a Tsieineaidd yn dal i ddangos arwyddion o unigedd iaith. Mae mwyafrif y Rwsiaid yn dal i ddefnyddio eu fersiwn eu hunain o Facebook, tra bod y Tsieineaid yn defnyddio eu fersiwn eu hunain Baidu Baike a Sina Weibo.

Cyfeiriadau:
http://www.weforum.org/agenda/2016/01/which-are-the-world-s-most-influential-languages

http://www.iflscience.com/brain/new-study-reveals-most-influential-languages

http://list25.com/the-25-most-influential-languages-in-the-world/5/

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab