Gwasanaethau Iaith Busnes Sut ydych chi'n ynganu sgon?

https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2016/06/nintchdbpict000245405097.jpg?quality=100&w=960
[Cyrchwyd 26 Mawrth 2018]

Sut i Ynganu Sgôn: Dadl wedi'i Gynhesu

Mae'r anghydfod ynghylch ynganiad y gair gwirioneddol allweddol hwn yn yr iaith Saesneg wedi'i gofnodi'n dda ac yn ddwys iawn ei bod yn anodd yn y lle cyntaf i ddarganfod pam mae'r dull o ddisgrifio eitem ar y bwrdd te Saesneg mor bwysig. Mae sgôn yn un o anghysonderau niferus yr iaith Saesneg: a ydych chi'n ei ynganu i odli gyda 'côn' neu 'wedi mynd'? Mae'n ymddangos bod yr ateb i hyn yn dangos llu o faterion a chymhlethdodau dosbarth gan fod statws cymdeithasol y siaradwr rywsut yn cael ei glywed dros y meysydd brwydr mwyaf Seisnig hyn: y bwrdd te.

 

Prifysgol Caergrawnt: 'The Great Scone Map'

 

Gwasanaethau Iaith Busnes Sut ydych chi'n ynganu sgon?

https://www.express.co.uk/life-style/life/802697/how-do-you-say-scone
[Cyrchwyd: 26 Mawrth 2018]

Mewn gwirionedd, mae ieithyddion yn credu mai'r gwahaniaeth rhanbarthol i ynganiad unigolyn o'r gair hwn yw'r gwahaniaeth rhanbarthol mewn iaith ar draws Ynysoedd Prydain. Yn anhygoel, mae academyddion ym Mhrifysgol Caergrawnt wedi cynhyrchu dogfen o'r enw, 'The Great Scone Map' er fy mod yn siŵr nad oes unrhyw un yn meiddio siarad amdani mewn gwirionedd. Mae'r ddogfen hon yn dangos bod rhaniad gogledd / de ar ynganiad y gair ac yng ngogledd Lloegr a'r Alban, mae sgon yn cael ei ynganu i odli gyda 'wedi mynd' ac yng Nghanolbarth Lloegr ac yn ddiddorol De Iwerddon, yr ynganiad amgen drechaf. Yng ngweddill y wlad, mae'n datgelu rhaniad eithaf cyfartal rhwng y ddau air. Mae yna, wrth gwrs, eithriadau i'r rheol bob amser, sy'n aml yn ei gwneud yn ffynhonnell dadleuon gwresog.

 

Mae'r Saesneg yn esblygu

Gwasanaethau Iaith Busnes Sut ydych chi'n ynganu sgon?

Mae iaith Saesneg yn fyw ac yn esblygu trwy'r amser ac yn llyfr defnyddiol, Y Geiriadur Cyhoeddi Saesneg, tôm can mlwydd oed, sy'n olrhain datblygiad yr holl eiriau eraill sy'n llai teilwng o newyddion na sgon ac sydd hefyd yn newid yn ein cymdeithas. Mae'r llyfr hwn yn datgelu digon o newidiadau iaith ac, mewn sawl man, colli gwahaniaeth rhanbarthol neu dafodiaith, wrth i gymunedau symud o gwmpas llawer mwy nag a wnaethant ganrif yn ôl ac rydym i gyd yn agored i ddylanwadau allanol trwy'r teledu ac, yn fwy diweddar, y Rhyngrwyd. Ac wrth gwrs mae rhai pobl eisiau newid y ffordd maen nhw'n siarad a dweud rhai geiriau mewn ymgais ganfyddedig i ddyrchafu eu hunain, gan newid rhai ynganiadau a cheisio cuddio acenion rhanbarthol. Ond yn y pen draw mae yna rai sy'n credu, gan fod y gair yn tarddu o bentref Scone yn yr Alban, y dylai'r ynganiad hwn ennill allan. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae'r bobl leol yn ynganu'r lle hwn fel 'Skoon' i odli gyda 'goon'; prawf, pe bai ei angen, bod y modd y mae pobl yn dweud y gair hwn yn bennaf yn dibynnu ar eu gwreiddiau daearyddol, ethnig a diwylliannol yn hytrach nag unrhyw beth arall.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab