Gwasanaethau Iaith Busnes Yn boeth fel peiriant tân ar y pedwerydd o Orffennaf Mae Diwrnod Annibyniaeth yn nodi gwahaniad UDA oddi wrth lywodraeth Prydain ac mae'n ddathliad o bopeth Americanaidd. Cyhoeddodd yr Unol Daleithiau annibyniaeth ar 4 Gorffennaf 1776, ac ers hynny mae unigoliaeth y Saesneg a siaredir yno wedi tyfu a thyfu. I nodi'r achlysur, rydym wedi dod o hyd i rai dywediadau ac idiomau Americanaidd a allai eich baglu wrth siarad â'n ffrindiau ar draws Môr yr Iwerydd. Gweld a allwch chi ddyfalu beth maen nhw'n ei olygu!

John Hancock

Dyma ddywediad a ysbrydolwyd gan y datganiad o annibyniaeth ei hun. John Hancock oedd Llywydd y Gyngres Gyfandirol ar adeg llofnodi'r datganiad. Fe ddarparodd y llofnod dilysu ar gyfer y ddogfen ar 4 Gorffennaf. Roedd ei lofnod mor gyffredin ar y datganiad nes bod ei enw wedi dod yn gyfystyr ar gyfer llofnod yn America.

Chwarter Cadair freichiau

Mae Quarterback yn swydd ym Mhêl-droed America ac mae chwarterback cadair freichiau, fel y gwnaethoch ddyfalu efallai, yn rhywun sy'n cynnig cyngor yn gyson heb erioed brofi eu bod yn gallu gwneud yn well eu hunain.

O Missouri

Os bydd rhywun yn dweud wrthych eu bod yn dod o Missouri, peidiwch â chymryd yn ganiataol eu bod yn dweud stori eu bywyd wrthych! Os yw rhywun 'o Missouri' gall hefyd olygu ei fod eisiau gweld prawf cyn iddo gredu rhywbeth. Daw hyn o'r llysenw ar gyfer talaith Missouri, y wladwriaeth 'dangos i mi'.

Eiliad Saigon

Pan fydd rhywun yn siarad am 'foment Saigon', cofiwch nad ydyn nhw fwy na thebyg yn cynllunio taith i Fietnam. Daw’r dywediad hwn o Ryfel Fietnam, pan fu’n rhaid i hofrenyddion adael milwyr yr Unol Daleithiau o’u llysgenhadaeth yn Fietnam. Fe'i defnyddir i ddisgrifio eiliad pan fydd pethau wedi mynd o chwith ac rydych chi'n sylweddoli'n sydyn eich bod chi'n mynd i fethu. Mae'r dywediad hefyd wedi'i ddefnyddio yn Saesneg Prydain mewn cyd-destunau milwrol (er enghraifft yma) ond gellir ei ddefnyddio'n ehangach hefyd, fel yn hyn erthygl.

Munud Efrog Newydd

Yn Efrog Newydd, y ddinas nad yw byth yn cysgu, mae cyflymder bywyd yn gyflymach nag mewn lleoedd eraill. Mae munud yn Efrog Newydd, felly, yn gyflymach na'ch munud arferol ac nid oes ganddo ddim i'w wneud â pharthau amser a gwahaniaethau amser, mae'n golygu bod angen gwneud rhywbeth yn arbennig o gyflym.

 

Mae idiomau Americanaidd nid yn unig yn broblem i bobl o'r tu allan. ''Mae'r diafol yn curo ei wraig ' yn ddywediad a ddefnyddir weithiau yn Albama a Mississippi i ddisgrifio'r tywydd pan fydd yr haul yn tywynnu ac mae'n bwrw glaw, tra nad oes gan weddill America derm penodol am hyn.

Yma yn Business Language Services rydym yn hapus i gyfieithu dogfennau i ac o Saesneg Americanaidd yn ogystal â Saesneg Prydeinig. Cysylltwch â ni heddiw i gael dyfynbris.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab