Gwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod Teledu Byd Hapus Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cydnabod 21 Tachwedd fel Diwrnod Teledu'r Byd felly gall hwn fod yn amser addas ar gyfer trafodaeth ar raglenni teledu iaith dramor a ddangosir yn y DU. Pan oeddwn i'n iau yr unig deledu tramor dwi'n cofio oedd Americanaidd ac yn Saesneg. Os oeddech chi eisiau gwylio a Ffrangeg ffilm, roedd yn rhaid i chi aros i fyny tan 2am. Y gred gyffredinol oedd nad oedd pobl Prydain, mewn cyferbyniad â llawer o bobl eraill ledled y byd, yn hoffi is-deitlau ac yn cael mwy fyth o wrthwynebiad i drosleisio.

Fodd bynnag, poblogrwydd diweddar drama troseddau tramor, o'r Ffrangeg Troellog, Arolygydd yr Eidal Montalbano, i'r Sgandinafia Y lladd, Wallander a Y Bont, wedi arwain at ddiddordeb o'r newydd mewn cyfresi troseddau mewn ieithoedd heblaw Saesneg. Drama wleidyddol Denmarc Borgen cafodd gryn lwyddiant hefyd fel y gwnaeth y gyfres Ffrengig paranormal Y Dychwelwyd.

Y lladd wedi'i ail-wneud yn UDA a Wallander yn y DU gyda Kenneth Branagh, ond mae'r fersiynau gwreiddiol hefyd yn boblogaidd iawn, hyd yn oed os yw rhai ohonynt yn cael eu dangos ar sianeli llai prif ffrwd. Mae gan lawer o'r rhaglenni hyn ddilyniant obsesiynol gyda phapurau newydd ar-lein yn rhedeg erthyglau manwl cyn gynted ag y bydd y rhaglen yn canu, gan gwmpasu popeth o wleidyddiaeth clymblaid Denmarc, i du mewn y cartref, i siwmperi Ffaroaidd y ditectif Sarah Lund. Mae poblogrwydd y cyfresi hyn wedi hybu diddordeb, nid yn unig yn yr ieithoedd, ond hefyd yn niwylliant y gwledydd.

Y drydedd gyfres o Borgen (yn y llun uchod) wedi cychwyn ddydd Sadwrn diwethaf. Os nad ydych wedi ei weld eisoes, beth am roi cynnig arni? Fe gewch chi ddrama afaelgar, ond hefyd mewnwelediad i fywyd personol a gwleidyddol mewn gwlad Ewropeaidd arall ac ychydig o eiriau tramor newydd o dan eich gwregys.

Fel arall, fe allech chi roi cynnig ar raglen dditectif flaenllaw newydd S4C Y Gwyll, a fydd yn ymddangos fel 'Hinterland' yn Saesneg y flwyddyn nesaf. Wedi'i ysbrydoli gan ddrama dditectif Sgandinafaidd mae eisoes wedi'i phrynu gan deledu o Ddenmarc.

Cyn hir, byddwch chi'n dweud 'tak' enfawr (diolch) i Birgitte and co am fywiogi'ch gwylio dros y penwythnos a'ch 'system' wrth y Ditectif Mathias am eich cadw ar gyrion eich sedd yn ystod yr wythnos.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab