Gwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod St Nicholas hapus! Y 6th mis Rhagfyr yw diwrnod Sant Nicholas, a ddathlir yn eang yn Ewrop fel gwyliau rhoi rhoddion. Esgob Myra oedd Sant Nicholas, a oedd yn cyfateb i Dwrci heddiw, a bu farw ar 6 Rhagfyr 343 OC. Efallai nad ydym yn gwybod llawer amdano yn y DU, ond credir mai Saint Nicholas yw'r ysbrydoliaeth ar gyfer y Santa Claus yr ydym i gyd yn ei adnabod ac yn ei garu heddiw. Credir iddo roi rhoddion cyfrinachol yn ystod ei oes, ac mae'n debyg mai diolch i'r dyn hwn ein bod yn hongian ein hosanau ar Noswyl Nadolig heddiw. Dywedir iddo drueni am ddyn tlawd na allai fforddio talu’r gwaddol i’w dair merch briodi a phenderfynodd daflu bag o ddarnau arian drwy’r ffenestr i mewn i dŷ’r dyn. Ar y drydedd noson, pan oedd hi'n amser taflu'r trydydd bag o ddarnau arian i'r drydedd ferch, fe'i taflodd i lawr y simnai, lle syrthiodd i mewn i un o'r hosanau roedd hi wedi'u hongian allan i sychu. Ef hefyd yw noddwr Saint Aberdeen ac, yn ôl y chwedl Wyddelig, mae ei gorff wedi'i gladdu yn rhywle yn Sir Kilkenny. Mae fel arfer wedi gwisgo yn ei fantell goch draddodiadol a'i feitr.

Mae diwrnod gwledd St Nicholas yn cael ei ddathlu mewn sawl gwlad, gan gynnwys yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, yr Almaen, Awstria, yr Wcráin, y Swistir, Slofenia, Slofacia, Rwmania, Lwcsembwrg, Liechtenstein, Hwngari a Croatia. Mae'r diwrnod hefyd yn cael ei ddathlu yn Alsace, Lorraine a Nord-Pas-de-Calais yn Ffrainc, lle mae neiniau a theidiau yn adrodd stori Sant Nicholas a'r cigydd drwg, a herwgipiodd dri o blant a'u halltu mewn casgen. Fe achubodd Sant Nicholas y plant a daeth y cigydd Père Fouettard, sy'n dal i ddilyn Sant Nicholas heddiw ac yn bygwth yr holl blant drwg.

Mewn sawl gwlad mae plant yn rhoi sglein ar eu hesgidiau ac yn eu gadael allan i St Nicholas eu llenwi â ffrwythau, losin a theganau. Ond os ydych chi wedi bod yn ddrwg, efallai y byddwch chi'n deffro i ddod o hyd i gangen coeden neu lwmp o lo yn eich esgid yn lle! Yn Rwmania, rhoddir anrhegion yn eu hesgidiau i oedolion a phlant, ond mae cangen coed gydag addurniadau aur yn rhybudd am ymddygiad gwael. Yn aml mae cynorthwyydd gyda Sant Nicholas, yn yr Almaen y mae'n cael ei alw Knecht Ruprecht, yn Ffrainc Père Fouettard ac yn yr Iseldiroedd Zwarte Piet. Zwarte Piet yn mynd â'r holl blant drwg yn ôl i Sbaen gydag ef mewn sach ac fel arfer mae wedi'i wisgo mewn dillad lliwgar, coler les a chap pluog ac mae ganddo ysgub ysgubo simnai y gall ei defnyddio i smacio plant sy'n camymddwyn. Yn Slofenia, mae esgidiau'n cael eu llenwi â chymysgedd o lo a losin, oherwydd credir bod y rhan fwyaf o blant yn dda ac yn ddrwg. Yn Liechtenstein, nid yw Saint Nicholas yn rhoi unrhyw anrhegion o gwbl, yn lle hynny mae'n mynd o dŷ i dŷ i ddarganfod a yw plant wedi bod yn ymddwyn eu hunain trwy gydol y flwyddyn ac yn gofyn iddynt pa anrhegion yr hoffent gan yr Angel Nadolig, a fydd yn eu talu ymweliad ar Noswyl Nadolig. Hyd yn oed pan fydd plant wedi derbyn anrhegion gan St Nicholas, nid ydyn nhw bob amser yn anfon y llythyr diolch confensiynol ato. Ar y 30th o Ragfyr, 44 dyn yn mynd ar ôl Samichlaus trwy strydoedd Basel yn y Swistir i'w gwch yn ôl i Sbaen, tra bod plant yn taflu glo ato i geisio curo ei feitr o'i ben.

Heddiw, mae poblogrwydd Santa Claus, mewnforio America, yn cynyddu yng ngwledydd Ewrop diolch i'w hamlygiad i ddiwylliant America. Fodd bynnag, mae St Nicholas yn parhau i fod yn boblogaidd ledled Ewrop ac mae wedi parhau i ymweld â phlant nid yn unig mewn ystod eang o wledydd Ewropeaidd, ond hefyd yn hen drefedigaeth yr Iseldiroedd o Netherlands Antilles yn y Caribî.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab