Gwasanaethau Iaith Busnes Calan Mai Hapus! Calan Mai, gŵyl Geltaidd Beltane (Calan Mai yn Gymraeg) ac mae gŵyl Walpurgis yn yr ieithoedd Almaeneg yn ŵyl wanwyn yn Hemisffer y Gogledd. Yn draddodiadol, roedd yn arwydd o ddechrau'r haf, a dyna'r enw Cymraeg amgen Calan Haf (diwrnod cyntaf yr haf) yn cwympo hanner blwyddyn ar ôl Calan Gaeaf (diwrnod cyntaf y gaeaf - Calan Gaeaf). Dywedwyd bod derwyddon yn chwarae rhan fawr yn y defodau hynafol gan gynnwys gyrru gwartheg rhwng tanau i'w hamddiffyn rhag salwch. Cafodd tanau eu cynnau ar fryniau de Cymru tan ganol y 19th ganrif. Yr arfer mwyaf nodedig sy'n gysylltiedig â'r wyl baganaidd hon, fodd bynnag, yw dawns Maypole.

Yn ogystal â dawnsio o amgylch y Maypole, a wneir yn aml o fedw, roedd dathliadau Calan Mai yn cynnwys ffug ymladd rhwng person sy'n cynrychioli'r gaeaf ac un yn cynrychioli'r haf, gan arwain at fuddugoliaeth yr haf a choroni Brenin a Brenhines Mai. Dilynwyd hyn gan y pethau arferol o ddawnsio, gwledda, gemau, yfed a chanu o Nos Galan Mai i Calan Mai ei hun. Yng Nghymru, byddai tai yn cael eu haddurno â draenen wen wen yn symbol o ffrwythlondeb a thwf, tra heddiw yn Ffrainc a Gwlad Belg mae'n dal yn gyffredin rhoi lili'r dyffryn fel anrheg i anwyliaid. Fel llawer o wyliau eraill, daeth Calan Mai yn amhoblogaidd gyda Phrotestaniaid yn yr 16th Ganrif a oedd yn cyfateb i'r dawnsio o amgylch y Maypole ag eilunaddoliaeth anfoesol. Yn yr Alban, cafodd yr arferiad ei ddileu gan Bresbyteriaid. Yng Nghymru a Lloegr, gwaharddwyd y traddodiadau o dan y Gymanwlad ond daethant yn ôl gyda phoblogrwydd o'r newydd ar ôl adfer y frenhiniaeth. Mae gwyliau yn dal i gael eu cynnal yn Rhydychen a dinasoedd eraill yn Lloegr gan gynnwys dawnsio Morris, corau a chanu gwallgof tra bod Beltane yn cael ei ddathlu gyda thanau mawr yng Nghaeredin.

Mae dathliadau Calan Mai y dyddiau hyn yn cyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr dathlu ledled y byd i goffáu Affair Haymarket 1856 yn Chicago pan laddwyd gweithwyr a oedd yn arddangos eu bod yn cefnogi diwrnodau gwaith wyth awr gan yr heddlu a ymatebodd i fomiwr. I'r Catholigion, mae hefyd yn ddiwrnod Sant Joseff y gweithiwr. Mae'n wyliau cyhoeddus mewn 80 o wledydd ac yn cael ei ddathlu mewn llawer mwy, gydag arddangosiadau cyhoeddus a ralïau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab