Gwasanaethau Iaith Busnes HAPUS HALLOWEEN! Mae Calan Gaeaf yn ffurf gryno o Noson yr Holl Galan Gaeaf, dathliad i nodi noswyl gwledd Gristnogol Dydd yr Holl Saint ar 1 Tachwedd. Fodd bynnag, dim ond o 609 OC y gwnaeth yr Eglwys gydnabod yr wyl. Mae gan y gwyliau ei wreiddiau mewn traddodiadau Paganaidd mewn gwirionedd; tarddodd fel Shamhain, gair Gaeleg am 'ddiwedd yr haf', i nodi'r Flwyddyn Newydd Geltaidd. Yma yng Nghymru fe'i gelwid Calan Gaeaf, sy'n golygu 'diwrnod cyntaf y gaeaf'.

Yn ystod Oes yr Haearn ac i mewn i oes y Rhufeiniaid, ystyriwyd mis Tachwedd yn fis marwolaeth, pan ddygwyd anifeiliaid i mewn o'r borfa a'u lladd yn barod i ddarparu cig trwy fisoedd y gaeaf. Mewn gwirionedd, Gwaed, Cymraeg ar gyfer mis Tachwedd, yn llythrennol yn cael ei gyfieithu fel 'mis y lladd'.

Mae sawl agwedd ar yr ŵyl gynnar hon yn dal i fod yn bresennol yn nathliadau heddiw. Cerfiwyd llusernau Jack-o'-llusernau o faip mawr yn hytrach na phwmpenni, byddai coelcerthi yn cael eu tanio i gadw ysbrydion drwg i ffwrdd a byddai'r Celtiaid yn gwisgo mewn crwyn anifeiliaid neu'n gwisgo cuddwisgoedd er mwyn osgoi cael eu cydnabod gan yr ysbrydion - rhagflaenydd ein dyddiau modern. gwisgoedd gwisg ffansi gwrachod, cythreuliaid, ac ati.

Bathwyd yr enw cyfarwydd ar Galan Gaeaf bellach yn 16th-century Scotland ac wrth gwrs mae hon bellach yn ŵyl a welwyd ledled y byd. Fe'i dathlir yn eang yn Iwerddon, lle y'i gelwir Oíche Shamhna, a'r Alban, lle cyfeirir ati yn Gaeleg yr Alban fel O Ua Shamhna. Y dyddiau hyn mae'n debyg ei fod yn cael ei ddathlu fwyaf enwog yng Ngogledd America lle, ers dod yn boblogaidd yn y 1930au, mae plant yn gwisgo mewn gwisgoedd i fynd yn drwm neu eu trin, arfer a esblygodd yn ystod yr Oesoedd Canol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab