Gwasanaethau Iaith Busnes Diwrnod Ewrop Hapus! Mae 9 Mai yn Ddiwrnod Ewrop, yn dathlu Datganiad Schuman ar 9 Mai 1950 a 'sylfaen goncrit gyntaf ffederasiwn Ewropeaidd'. Er bod rhai yn y DU yn ystyried creu ffederasiwn Ewropeaidd ag arswyd, ni ellir gwadu bod ein hymglymiad yn Ewrop yn bwysig yn wleidyddol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

Mae'r BBC adroddwyd heddiw bod y Prydeinwyr yn cael eu tangynrychioli ymhlith gweithwyr sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd. Mae gweithwyr Prydain yn llenwi 5% o swyddi yn y Senedd a'r Comisiwn, er bod y DU yn cynnwys 12% o boblogaeth yr UE. Ni fydd yn syndod mai'r prif reswm dros y gwahaniaeth hwn yw sgiliau iaith dramor gwael poblogaeth y DU. Mae'n wir, mae llawer o Ewropeaid yn siarad Saesneg fel ail iaith ac mae llawer iawn o waith yr UE yn cael ei wneud yn Saesneg, yn enwedig gan fod esgyniad gwledydd Canol a Dwyrain Ewrop wedi achosi dirywiad yn y defnydd o Ffrangeg yn y sefydliadau. Fodd bynnag, mae angen gwybodaeth o Ffrangeg neu Almaeneg yn ychwanegol at Saesneg i weithio i'r UE.

Mae'r sefyllfa'n gwaethygu, gan nad yw ieithoedd bellach yn orfodol hyd at 16 oed. Ar nodyn cadarnhaol, byddai'r Fagloriaeth Saesneg arfaethedig yn cael ei dyfarnu i'r disgyblion hynny yn Lloegr sy'n astudio iaith dramor (neu hynafol!) Yn ogystal â gwyddoniaeth a mathemateg. Yma yng Nghymru, mae'r ffaith nad yw ieithoedd tramor yn orfodol yn TGAU yn methu â manteisio ar y ffaith bod gan blant Cymraeg, trwy ddysgu Cymraeg, fantais o ran ychwanegu iaith arall. Fel y gwyddom, po fwyaf o ieithoedd rydych chi'n eu dysgu, yr hawsaf fydd hi i ddysgu eraill, pan gewch chi'r cyfle.

Yn anffodus, mae agweddau negyddol tuag at integreiddio Ewropeaidd a methiant i roi pwysigrwydd i ddysgu iaith yn golygu bod pobl ifanc yn colli allan ar y cyfle am yrfaoedd gwych, nid yn unig gyda sefydliadau'r UE ond mewn llawer o feysydd eraill lle mae ieithoedd tramor yn angenrheidiol yn Ewrop a ledled y byd. .

Os gwnaethoch golli allan (neu gysgu drwodd) gwersi iaith yn yr ysgol, gall Business Language Services Ltd. eich helpu gyda cyrsiau pwrpasol i weddu i'ch anghenion a'ch amserlen benodol. Efallai yr adeg hon y flwyddyn nesaf, byddwch chi'n gallu dymuno hapusrwydd i'ch ffrindiau Journée de l'Europe, Europatag neu Europ Dzień.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab