Gwasanaethau Iaith Busnes Ystwyll Hapus Tra bod 6 Ionawr yn Noswyl Nadolig yn Rwsia, gelwir yma yng Ngorllewin Ewrop y diwrnod ar ôl deuddegfed nos yn Ystwyll neu Ddydd y Tri Brenin. Yn Sbaen, mae plant yn derbyn eu hanrhegion ar y diwrnod hwn yn hytrach nag ar Ddydd Nadolig ac mae'r tri dyn doeth yn gorymdeithio yn strydoedd Sbaen mewn ffordd debyg i Saint Nicholas yn yr Iseldiroedd fis ynghynt. Gallant adael bwyd allan i'r camelod ac, yn Puerto Rico, mae plant yn gadael glaswellt o dan eu gwelyau ar gyfer anifeiliaid y dynion doeth.

Anaml y bydd Prydain Fodern yn dathlu Ystwyll y dyddiau hyn, ar wahân i sgrialu gwyllt y rhai mwy ofergoelus yn ein plith i gael gwared ar ddathliadau'r Nadolig erbyn y dyddiad hwn. Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn ddyddiad pwysig mewn llawer o wledydd Ewropeaidd ar wahân i Sbaen. Mewn rhannau Catholig o'r Almaen ac Awstria mae plant yn mynd o dŷ i dŷ yn arwyddo carolau ac yn casglu arian at elusen. Yn Ffrainc a Gwlad Belg mae diwrnod y brenhinoedd yn cael ei ddathlu trwy rannu cacen. Mewn traddodiad sy'n atgoffa rhywun o'r darn arian sydd wedi'i guddio ym mhwdin Nadolig Prydain, mae'r gacen yn cynnwys ffa sy'n cynrychioli'r babi Iesu. Mae pwy bynnag sy'n dod o hyd i'r ffa yn eu cyfran o gacen yn dod yn frenin am y dydd a bydd yn gwisgo het gardbord. Mewn gwledydd eraill bydd ffiguryn Iesu yn cael ei roi yn y gacen.

Traddodiad tebyg oedd wedi'i recordio yma yn Sir Forgannwg lle cuddiwyd modrwyau mewn torth neu gacen enfawr a rannwyd rhwng y cymdogion. Unwaith eto, byddai derbynnydd y fodrwy yn frenin am y dydd. Yn draddodiadol, mae hen draddodiad Prydain o wassailing, math o arwyddo carolau, yn cael ei ddathlu ar y diwrnod hwn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab