Gwasanaethau Iaith Busnes Noson coelcerth hapus Cofiwch, cofiwch y pumed o Dachwedd
Powdwr gwn, bradwriaeth a chynllwyn.

 

Gelwir 5 Tachwedd yn Noson Tân Gwyllt neu Noson Guy Fawkes ym Mhrydain. Mae'n coffáu ffoilio cynllwyn Catholig dan arweiniad Guido (Guy) Fawkes i chwythu'r brenin a'r senedd ym 1605. Wrth i'r cynllwyn fethu a'r brenin oroesi, dathlodd pobl Llundain â thân gwyllt. Mae'r digwyddiad yn cael ei gofio heddiw gyda thân gwyllt a choelcerthi cyhoeddus neu ardd. Gwneir a llosgir Guido Fawkes a'u llosgi ar ben coelcerthi.

Mae rhai pobl yn credu bod noson Guy Fawkes wedi ei phoblogeiddio fel gŵyl Brotestannaidd i gymryd lle gŵyl Gatholig Calan Gaeaf (Diwrnod yr Holl Eneidiau a'r Holl Saint), ei hun yn gyfetholiad o ŵyl Geltaidd Tachwedd. Arferai traddodiadau Calan Gaeaf gynnwys tanau mawr er anrhydedd i'r meirw, a'r traddodiad o fynd o dŷ i dŷ yn gofyn am 'geiniog i'r boi', sy'n atgoffa rhywun o'r ymweliad o dŷ i dŷ a arferai ddigwydd ar Galan Gaeaf. a datblygodd i fod yn 'dric neu drin' yn yr Unol Daleithiau.

Tref Lewes yn ne Lloegr yn adnabyddus am ei defodau coelcerth nos cywrain, ynghyd â gorymdeithio yn y strydoedd a choffau am farwolaethau merthyron Protestannaidd. Mae dathliadau Noson Guy Fawkes yn dal i fynd yn gryf mewn rhai o gyn-drefedigaethau Prydain fel Newfoundland a Labrador yng Nghanada ac mewn rhannau o Seland Newydd.

Wrth aros yn noson o hwyl i'r teulu, mae'r dathliad wedi bod yn dirywio yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae rhai yn poeni y gellid ystyried llosgi delw o Babydd fel atgas, tra bod eraill yn poeni am iechyd a diogelwch ynghylch tanau a thân gwyllt. Ar y llaw arall, mae'r poblogrwydd cynyddol Calan Gaeaf yn destun gresynu gan lawer am ei ochr fasnachol ac mae'n ymddangos y bydd y ddwy ŵyl yn cyd-daro am gryn amser eto.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab