Mae pobl yn troi fwyfwy at feddalwedd cyfieithu peirianyddol i gyfieithu testun i wahanol ieithoedd, at lawer o wahanol ddibenion. Fel cyfieithydd, nid wyf o reidrwydd yn croesawu'r duedd hon. O'm rhan i, ni all rhaglen gyfrifiadurol ddisodli bod dynol. Byddwn yn gobeithio y byddai unrhyw un sydd angen cyfieithiad proffesiynol yn galw ar gwmni cyfieithu parchus am eu gwasanaethau, ond beth am y rhai sy'n chwilio am rywbeth llai ffurfiol, er enghraifft geiriau caneuon? Rwy'n cofio pan oeddwn i'n fyfyriwr Sbaeneg byddwn yn treulio oriau'n cyfieithu geiriau fy hoff ganeuon Sbaeneg yn Saesneg yn ofalus. Yn ôl wedyn, nid oedd yr offer cyfieithu ar-lein hyn yn bodoli, ond a fyddwn i wedi gwneud yn well pe byddent wedi gwneud hynny? Penderfynais brofi rhaglen Babel Fish Yahoo!, gyda, gadewch i ni ddweud, diddorol canlyniadau…

Ydych chi'n adnabod teitl y gân hon? Mae wedi ei gyfieithu o'r Saesneg i'r Eidaleg ac yn ôl eto.

“Hapus eich bod wedi dod”

(Dyma gwpl o gliwiau: mae ar frig siartiau'r DU ar hyn o bryd, ac mae'r llun isod yn dangos y grŵp sy'n ei ganu)

Gwasanaethau Iaith Busnes Dyfalwch Deitl y Gân

Os ydych chi wedi dyfalu'n gywir, gallwch chi weld y gallai'r enghraifft hon o fod 'ar goll wrth gyfieithu' ddigwydd yn hawdd (mae 'hapus' yn gyfystyr â 'llawen' ac 'wedi dod' yw'r amser perffaith presennol o'i gymharu â'r amser syml gorffennol o'r amserau berfau gwreiddiol - Eidaleg yn cael eu categoreiddio ychydig yn wahanol). Ond sut y gwnewch chi gyda rhai enghreifftiau eraill, mwy aneglur?

Allwch chi ddyfalu alaw'r Beatles, wedi'i chyfieithu trwy Bortiwgaleg?

“Trac o arian cyfred cant”

Beth am y gân glasurol Aretha Franklin hon, wedi'i chyfieithu trwy'r Iseldireg?

“Coler y gwasgarwyr”

Gadewch i ni wybod a ydych chi'n cracio'r codau hyn ... Bydd atebion yn cael eu postio yr wythnos nesaf, ynghyd â rhai teitlau caneuon newydd i'ch clymu.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab