Gwasanaethau Iaith Busnes Mae'r Llywodraeth yn Annog Busnesau Prydain i fynd yn Fyd-eang

PM David Cameron ac Premier Tsieineaidd Wen Jiabao

Bu llawer o drafod yn ddiweddar ynghylch ofnau bod Prydain yn colli ei safle fel arweinydd yn y farchnad fyd-eang. Ymhlith pethau eraill sy'n gadael busnesau Prydain allan yn yr oerfel, mae iaith wedi'i nodi fel un o'r prif rwystrau.

Er gwaethaf y Prif Weinidog yn arwain teithiau masnach i Tsieina ac India, daw'r gagendor hyd yn oed yn fwy amlwg gyda'r diffyg masnach.

Pam rydyn ni'n colli wrth werthu ar fwrdd y llong

Y prif reswm yw hyder. Fel Brits, fel rheol nid oes gennym yr hyder i werthu dramor oherwydd y diffyg sgiliau iaith sydd gennym a'r camddealltwriaeth ynghylch diwylliannau tramor.

Mewn gwirionedd, mae'r ffigurau'n eithaf syfrdanol:

  • Nid yw 3 o bob 5 busnes canolig yn gwerthu dramor
  • Mae 1 o bob 10 busnes wedi cynnwys ehangu byd-eang yn eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Mae arweinwyr diwydiant wedi cyfarfod yn Whitehall i drafod atebion posib ac mae un maes allweddol wedi'i ddarganfod: diffyg dysgu iaith mewn ysgolion.

Mae'n ymddangos nad yw'r ffordd draddodiadol o wthio plant trwy'r system addysg yn trosi'n dda i fusnes ledled y byd. Mae arweinwyr busnes yn y dyfodol angen sgiliau technegol a galluoedd iaith go iawn, ac yn lle hynny maen nhw'n cael eu gorfodi i sefyll TGAU na fydd efallai'n berthnasol yn y dyfodol.

Diolch i Michael Gove, mae iaith bellach yn orfodol o saith oed. Er gwaethaf hyn, mae'n amlwg bod angen gwneud mwy. Ar hyn o bryd, mae rhy ychydig o bobl Prydain yn siarad iaith dramor ac mae hyn yn bygwth effeithio ar ein heconomi gyfan.

I ychwanegu ymhellach at y broblem, mae dysgu iaith gorfodol yn methu â mynd i’r afael â phroblemau sydd â gwreiddiau dwfn fel y diffyg cyfathrebu rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd, a’r ffaith mai astudiaethau iaith yw’r cyntaf i gael eu haberthu os yw plentyn yn cael trafferth gyda gofynion addysgol.

Ynghyd â hyn, nid oes gan yr ieithoedd a gynigir fawr o werth mewn marchnad fyd-eang gan eu bod yn Ewropeaidd yn bennaf, gyda'r mwyafrif o ysgolion yn canolbwyntio ar Ffrangeg neu Almaeneg. Mae angen cyflwyno ieithoedd eraill fel Mandarin, Japaneeg ac Arabeg er mwyn ein cysylltu â'r farchnad fyd-eang a pheidio â chyfyngu ein busnesau i un cyfandir.

Mae newyddion eleni o ganlyniadau Safon Uwch yn amrywio o ran gradd oherwydd anghysondebau mewn marcio wedi arwain at reolaethau llymach dros y ffordd y mae arholiadau iaith yn cael eu marcio. Gobeithio, os gall pawb sy'n cymryd rhan, y llywodraeth, arweinwyr diwydiant a'r rhai sydd ar y blaen glo yn yr ysgolion, gyfathrebu'n well, bydd y darlun cyfan yn cael ei ddatrys.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab