Gwasanaethau Iaith Busnes Mae'r Llywodraeth yn talu £ 1.5 miliwn i drosi Shakespeare yn Mandarin

Perfformiodd Richard III ym Mandarin, Gŵyl Ffilm 2012

Mae Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon y llywodraeth wedi rhoi £ 1.5 miliwn i’r Royal Shakespeare Company (RSC) drosi holl weithiau Shakespeare yn Mandarin.

Cyhoeddwyd y cyfieithiadau hyn yr wythnos hon fel rhan o sgyrsiau swyddogol rhwng y DU ac is-lywydd Tsieineaidd, Ma Kai. Y nod yw ehangu cynulleidfaoedd posib Shakespeare ac, ar y cyd â hyd at 14 o ddramâu yn cael eu cyfieithu o'r Tsieinëeg i'r Saesneg, hwyluso cyfnewid diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Dywedodd Gregory Doran, cyfarwyddwr artistig yr RSC: “Rwy’n credu’n fawr ein bod yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach rhwng diwylliannau trwy rannu ac adrodd ein straeon i’n gilydd.”

Ychwanegodd Sajid Javid, ysgrifennydd diwylliant: “Mae creu cysylltiadau cryfach â China yn brif flaenoriaeth i’r llywodraeth, ac mae rhannu’r gorau oll o’n diwylliannau priodol yn ffordd wych o wneud i hyn ddigwydd. Mae'r cyllid hwn yn golygu y gall diwylliannau'r Gorllewin a'r Dwyrain ddysgu oddi wrth ei gilydd a chael eu cyfoethogi a pha ffordd well na defnyddio gweithiau Shakespeare. "

Daw'r cyhoeddiad hwn yng nghanol cyfnod pan mae Shakespeare yn cael ei gofleidio'n rhyngwladol, gydag addasiad Bollywood o Hamlet, o'r enw Haider (Vishal Bhardwaj) yn cael ei ryddhau Hydref 2nd, 2014 yn nodi lledaeniad o Shakespeare yn ddi-rwystr gan yr anawsterau wrth gyfieithu Saesneg modern cynnar i iaith dramor fodern.

Trafodwyd hefyd yn y trafodaethau gynlluniau i roi £ 300,000 tuag at gyllid ar gyfer cyfres o gyfnewidfeydd amgueddfeydd gyda'r Amgueddfa Brydeinig a £ 300,000 arall ar gyfer taith RSC o amgylch Tsieina.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab