Gwasanaethau Iaith Busnes Un Google Cyfieithu gormod… Ar ôl gweithio i BLS am dros ddeng mlynedd mae wedi bod yn ddiddorol iawn gweld newidiadau yn y diwydiant iaith, yn enwedig datblygiad technoleg cyfieithu. Mae'n debyg eich bod chi'n gyfarwydd â'r offeryn o'r enw 'Google Translate'. Wedi'i osod ar eich cyfrifiadur, mae'n cynnig cyfieithiad wedi'i seilio ar beiriant yn unig. A yw'n ddewis arall da i gyfieithydd dynol, deallus, chwilfrydig, hyfforddedig a phroffesiynol? Bydd yr erthygl hon, gobeithio, yn dangos yn glir nad ydyw.

Rwy'n gyfieithydd, rwy'n defnyddio Saesneg bob dydd yn y gwaith ac yn y cartref ac rwyf hefyd yn ddinesydd Ffrengig. Bob dydd mae fy nghydweithwyr a minnau'n ymdrechu i ddangos i'n cwsmeriaid rinwedd a phwysigrwydd cael dogfen wedi'i chyfieithu'n broffesiynol gan siaradwyr brodorol. Efallai y byddan nhw'n cefnogi eu gwaith gyda meddalwedd fel Trados neu Déjà Vu, cof cyfieithu mawr sy'n storio eu holl waith yn y gorffennol, ond maen nhw'n sicr yn gwneud y penderfyniadau ynghylch pa eiriau i'w defnyddio a pha gwestiynau i'w gofyn os oes angen eglurhad arnyn nhw.

Mae hynny yn y gwaith, fodd bynnag. Gartref, fel rheol nid yw'r frwydr hon ar fy nwylo, hyd yn oed gyda fy mhartner ym Mhrydain. Neu felly roeddwn i'n meddwl ... Un diwrnod, roeddwn i'n gwirio fy nghyfrif banc yn Ffrainc ar-lein, ar fy nghyfrifiadur cartref. Wedi arfer clicio ar fotymau fel 'Mot de passe', 'Besoin d'aide' a 'Valider' ar y prif dudalennau gwe, cyflwynwyd cymysgedd o destun yn Ffrangeg a Saesneg gwael i mi yn sydyn. Dim ond i roi ychydig o enghreifftiau i chi o'r hyn a ddarllenais: 'yr hwb sydd ei angen arnoch yn ôl i'r ysgol i'ch plant', 'gwnewch yn siŵr mewn ychydig o gliciau', 'Bancio Fan Ar-lein', 'Besoin Help', 'Annuler / Validate '. Roedd hyn i gyd yn ddryslyd a chymerodd ychydig eiliadau i mi ddeall beth oedd yn digwydd a chael fy nhudalen yn ôl i destun Ffrangeg clir a dealladwy. Roedd Microsoft Windows wedi gosod Google Translate yn slei bach ar fy PC!

A oedd angen y cyfieithiad ar fy mamiaith fy hun? Na.

A oedd o ansawdd da? Yn hollol ddim.

A oedd yn ddefnyddiol, o safbwynt Saesneg? Yn bendant ddim.

Dare Rwy'n dweud fy mod wedi cael hwyl dda? Cysur prin ... Mae'r eironi yma yn amlwg yn dod o'r ffaith fy mod i'n Ffrangeg ac nad oedd angen unrhyw gymorth arnaf i ddeall fy iaith fy hun. Rwy'n defnyddio 'cymorth' yn eironig yma gan fy mod yn amau y byddai unrhyw ddefnyddiwr brodorol Saesneg wedi elwa o gwbl o ystyried ansawdd affwysol y Cyfieithiad Saesneg. O ran fy ngallu i wneud unrhyw drafodiad banc ar-lein yn seiliedig ar y testun 'Saesneg', pe bawn i wedi bod yn berson uniaith Prydeinig, byddwn wedi bod yn nerfus iawn yn wir ...

Yn BLS mae gennym ni bob amser ansawdd mewn cof. Rydym yn rhybuddio ein cwsmeriaid, a byddwn yn parhau i wneud hynny, yn erbyn peryglon a gwendidau defnyddio Google Translate at ddibenion proffesiynol. Afraid dweud i mi ddiffodd Google Translate ar fy PC cartref. Gobeithio na fydd yn dod o hyd i'w ffordd yn ôl i mewn i'm system ...

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab