Gwasanaethau Iaith Busnes Google Translate - 12 mlynedd yn ddiweddarach

 

Lansiwyd Google Translate ar 28 Ebrill 2006, sy'n golygu ei fod newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 12 oed. Dyma rai ffeithiau cyflym am y dadleuol ap:

 

 

• Dechreuodd gyda dwy yn unig, ond mae'r gwasanaeth bellach yn cynnwys 103 o ieithoedd, gan gynnwys rhai nad ydych efallai wedi clywed amdanynt, er enghraifft: Cebuano, un o brif ieithoedd Ynysoedd y Philipinau; Kannada, a siaredir yn Ne India; a Sesotho, prif iaith Lesotho a hefyd iaith swyddogol yn Ne Affrica.

• Y cyfuniadau iaith mwyaf poblogaidd yw Saesneg o ac i mewn i Sbaeneg, Arabeg, Portiwgaleg, Rwseg ac Indonesia.

• Mae dros 500 miliwn o bobl yn defnyddio Google Translate; y wlad sy'n brolio fwyaf o ddefnyddwyr yw Brasil.

• Mae mwy na 100 biliwn o eiriau'n cael eu cyfieithu gan ddefnyddio Google Translate bob dydd - mae hynny oddeutu 13.5 gair ar gyfer pob unigolyn ar y blaned ... bob dydd!

• Mae'n dibynnu ar gymuned ar-lein i ychwanegu, adolygu a gwella cyfieithiadau, gyda dros 3.5 miliwn o unigolion wedi cyfrannu.

Mae llawer o gwmnïau mewn ymgais eiddgar i ymgysylltu â'u cwsmeriaid rhyngwladol wedi cyfieithu eu sloganau a'u deunyddiau marchnata nad ydynt, yn anffodus, wedi cael yr un cyseiniant â'r fersiwn Saesneg wreiddiol. Ac mewn rhai achosion, gall y canlyniadau ymylu o fod ychydig yn chwithig i fod yn drychinebus llwyr

Ni ellir gwadu bod gan Google Translate le ym myd cyfieithu; mewn gwirionedd mae wedi camu ymlaen yn y degawd ers ei sefydlu. Serch hynny, bydd unrhyw weithiwr proffesiynol yn ein diwydiant yn cnoi eich clust am yr holl ddiffygion o ddefnyddio cyfieithu peiriant yn lle person go iawn. Mae yna erthyglau a blogiau di-ri yn rhybuddio am Google Translate yn 'methu' (gallwch ddarllen un o'n blogiau ein hunain yma, a ysgrifennwyd gan aelod o'r tîm yn Business Language Services), sy'n dangos yn syml, os ydych chi'n ystyried cyfieithu rhywbeth, ei fod bob amser yn talu i ddefnyddio cwmni ag enw da. Rydych chi'n gwybod yr ymadrodd: 'Rydych chi'n talu cnau daear, rydych chi'n cael mwncïod'.

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab