Gwasanaethau Iaith Busnes Mae drama Ffrengig The Returned yn un o hits teledu mawr 2013 Y Dychwelwyd (Les Revenants yn Ffrangeg) canolfannau ar dref Alpaidd fach lle mae pobl farw yn brysur yn dychwelyd i wlad y byw. Mae'r ddrama oruwchnaturiol wedi bod yn hynod lwyddiannus gyda chynulleidfaoedd Prydain, ar gyfartaledd 1.5 miliwn o wylwyr, ac wedi silio llawer o glybiau ffan, blogiau a fforymau sy'n llawn dyfalu cefnogwyr eiddgar ynghylch y dirgelwch - Pam mae'r bobl hyn yn dychwelyd? Pwy sy'n farw a phwy sy'n fyw? Beth yw arwyddocâd y gronfa ddŵr? Bydd rownd derfynol y gyfres yn cael ei darlledu ddydd Sul a gobeithio y bydd yn clirio rhai o'r cwestiynau hynny, ond ni ddylai'r rhai ohonoch sydd wedi colli allan y tro hwn ofni oherwydd bod ail gyfres ar y gweill.

Er mwyn eich paratoi chi, dyma restr fach o eirfa ddefnyddiol 'Dychwelwyd': le zombie, le fantôme, l'ange, le morglawdd, le Lake Pub, La Main tendue (y Llaw Gynorthwyol), les jumelles (efeilliaid), le tueur en série (llofrudd cyfresol), gyda hunanladdiad, l'accident, la mort, la cicatrice (craith), le revenant (dirprwy / dychwelyd).

Pan oeddwn i'n iau yr unig deledu tramor dwi'n cofio oedd Americanaidd ac yn Saesneg. Os oeddech chi eisiau gwylio a Ffrangeg ffilm, roedd yn rhaid i chi aros i fyny tan 2am. Y gred gyffredinol oedd nad oedd gwylwyr Prydain, mewn cyferbyniad â llawer o rai eraill ledled y byd, yn hoffi is-deitlau ac yn cael mwy fyth o wrthwynebiad i drosleisio. Roedd arwyddion bod pethau'n newid gyda phoblogrwydd diweddar drama troseddau tramor, o'r Ffrangeg Troellog, yr Eidalwr Arolygydd Montalbano, i'r Sgandinafia Y lladd, Wallander a Y Bont. Fodd bynnag, dangoswyd y rhain i gyd ar BBC4. Y Dychwelwyd yw'r cyntaf i gael ei ddangos ar sianel brif ffrwd, Channel 4, ar yr amser drama brig o 9pm nos Sul. Gyda’i linell stori afaelgar a’i atmosfferig rhagorol, gan gynnwys trac sain Mogwai, os bu rhaglen erioed a allai fod â’r pŵer i fod yn newidiwr gêm ar gyfer teledu iaith dramor yn y DU, dyma hi. Gadewch inni obeithio mai hon fydd y gyntaf o lawer o raglenni gydag isdeitlau ar deledu prif ffrwd.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab