Gwasanaethau Iaith Busnes Gallai ieithoedd tramor arafu effeithiau henaint Manteision dysgu iaith dramor ddim yn newydd. Mae digon o ddadleuon economaidd, cymdeithasol, addysgol neu ddiwylliannol.

Mae cyrff gwyddonol hefyd yn cynnal ymchwil reolaidd ar y pwnc hwn ac erthygl a gyhoeddir yn The Times ym mis Chwefror 2011 daliodd fy llygad. Yn ôl ymchwil wyddonol ddiweddar, dwyieithrwydd yn gallu arafu symptomau heneiddio trwy hybu perfformiad yr ymennydd, a gall ohirio cychwyn dementia neu Alzheimer bedair blynedd ar gyfartaledd. Byddai plant dwyieithog hefyd yn well amldasgio na'u cyfoedion uniaith.

Rydym yn aml yn clywed sut mae ein poblogaeth sy'n heneiddio yn rhoi straen GIG adnoddau. Os yw'r canfyddiadau gwyddonol hyn yn wir, oni fyddai hyn yn ddadl ychwanegol dros hyrwyddo dysgu iaith? Mae'r llywodraeth yn dda iawn am ddweud wrthym faint o ffrwythau, llysiau, halen, siwgr, braster ac alcohol y dylem neu na ddylem eu bwyta, a faint o ymarfer corff y dylem ei gynnwys yn ein trefn ddyddiol, felly beth am ganllawiau ar agweddau gwybyddol o'n bywydau, ee faint o groeseiriau a sudokus rydyn ni'n eu gwneud, faint o lyfrau rydyn ni'n eu darllen, a faint o'n haddysg orfodol rydyn ni'n gwario arno dysgu ieithoedd tramor? Meddyliwch beth bynnag ...

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab