Gwasanaethau Iaith Busnes Idiomau Ieithoedd Tramor

 

Ydych chi erioed wedi bwydo'r gacen sbwng asyn[1] ac wedi gorffen rhoi pwmpenni i rywun?[2] Erioed wedi yfed fel cadair[3] ac roedd angen iddo ail-oleuo'r boeler[4] y bore wedyn? Neu gadewch froga allan o'ch ceg[5] a gweld rhywun yn gwneud fforc allan o nodwydd?[6]

Sut ydych chi'n dod o hyd i hyn i gyd? Ydyn ni'n anadlu trwy'r un ffroen[7] neu a ydych chi am roi'r ffidil yn y to?[8] Iawn, iawn ... does dim buwch ar y rhew,[9] Byddaf yn stopio cerdded o amgylch uwd poeth.[10]

Mae'r uchod yn daith fer trwy ddim ond rhai o'r di-ri, lliwgar iaith dramor idiomau. Yn ystod fy chwilota cyntaf i ddysgu iaith yn yr ysgol, daeth idiomau (ynghyd â bratiaith ac, wrth gwrs, rhegi geiriau) i symboleiddio'r wobr am oriau diflastod ystafell ddosbarth; y cyfle i symud i ffwrdd o undonedd tablau berfau a'r addewid o godi rhywfaint o iaith fyw go iawn.

Mae'r uchod yn daith fer trwy ddim ond rhai o'r idiomau iaith dramor di-ri, lliwgar. Yn ystod fy chwilota cyntaf i ddysgu iaith yn yr ysgol, daeth idiomau (ynghyd â bratiaith ac, wrth gwrs, rhegi geiriau) i symboleiddio'r wobr am oriau diflastod ystafell ddosbarth; y cyfle i symud i ffwrdd o undonedd tablau berfau a'r addewid o godi rhywfaint o iaith fyw go iawn.

Wrth eu harchwilio ochr yn ochr, daw'n amlwg bod rhai ieithoedd wedi cydgyfeirio ar ddelweddau tebyg i ddisgrifio digwyddiadau neu nodweddion personol. Iseldireg, Estoneg a Lithwaneger enghraifft, mae gan bob un ymagweddau trawiadol o'r un anian tuag at ragrith, gan ddefnyddio ymadroddion tebyg i 'mae'r pot yn galw'r tegell yn ddu',[11] ac mae'r Eidal yn rhannu'r ddelweddaeth o 'hollti blew'[12] am ddisgrifio gweithred o bedantri.

Fodd bynnag, mae yna hefyd amrywiaeth hynod ddiddorol yn y ffordd y mae gwahanol ieithoedd yn ystyried yr un agweddau ar fywyd. Yn lle 'clymu'r cwlwm', gelwir priodas yn Tibet yn 'gosod pabell gwrw',[13] ond yn Rwmania rydych chi'n fwy tebygol o 'dynnu rhywun allan o'u watermelons'[14] nag ydych chi i 'yrru cnau iddyn nhw'.

Er eu bod yn ymddangos yn ddibwys, mae idiomau yn hollbresennol oherwydd eu natur a gallant fod yn ffordd amhrisiadwy o gaffael geirfa newydd, datblygu rhuglder a rhoi'r hwyl yn ôl i ddysgu. Felly beth am fynd yn sownd yno a cheisio codi ychydig cyn eich gwibdaith dramor nesaf? Rhowch garreg yn y bag[15] a byddaf yn gwasgu fy bodiau i chi![16]

Ysgrifennwyd ar ran Business Language Services Ltd. gan Rupert Harrington.

[1] Portiwgaleg - alimentar um burro a pão-de-ló (i roi triniaeth dda i rywun nad oes ei angen)
[2] Sbaeneg - dar calabazas a alguien (i wrthod rhywun)
[3] Catalaneg - beure com un cadirer (i yfed fel pysgodyn)
[4] Ffrangeg - rallumer la chaudière (i dynnu gwallt y ci)
[5] Ffinneg - päästää sammakko suusta (i ddweud y peth anghywir)
[6] Pwyleg - robić z igły widły (i wneud mynydd allan o fryncyn)
[7] Tsieineaidd - 鼻孔 出气 (i ganu o'r un ddalen emynau)
[8] Cymraeg - poen ffidil yn y tô (i daflu'r tywel i mewn)
[9] Sweden - det är ingen ko på isen (does dim angen mynd i banig)
[10] Tsiec - chodit kolem horké kaše (i guro o amgylch y llwyn)
[11] Iseldireg - de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet (yn llythrennol, mae'r pot yn ceryddu'r tegell am edrych yn ddu). Estoneg - pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad (yn llythrennol, mae'r pot yn ceryddu'r tegell ond mae'r ddau ohonyn nhw'n ddu). Lithwaneg - puodas juokiasi, kad katilas juodas (yn llythrennol, mae'r pot yn chwerthin bod y crochan yn ddu)
[12] Eidaleg - spaccare un capello mewn quattro (yn llythrennol, i dorri gwallt yn bedwar)
[13] Tibeteg - chang sa rgyag pa
[14] Rwmaneg - îl scoți din pepeni
[15] Estoneg - kivi kotti (pob lwc)
[16] Almaeneg - ich werde dir die Daumen drücken (byddaf yn cadw fy mysedd wedi ei chroesi ar eich rhan)

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab