Gwasanaethau Iaith Busnes Y Pum Ffordd Orau i Ddysgu Iaith Byddech chi'n meddwl, gyda chynnydd mewn technoleg, mai'r ffordd a ffefrir i ddysgu iaith fyddai wrth symud, gan ddefnyddio gliniadur, llechen neu ffôn. Er bod hyn wedi agor posibiliadau i'r rhai nad oeddent yn credu bod ganddynt yr amser i ddysgu, nid dyma'r opsiwn mwyaf poblogaidd o hyd i fwyafrif y myfyrwyr iaith.

 

Dyma’r pum ffordd orau i ddysgu iaith newydd, yn ôl arolwg diweddar:

 

  • Byw yn y wlad ac amsugno'r iaith
  • Dysgwch eich plentyn eich hun a dysgwch gyda'ch gilydd
  • Ysgrifennwch lythyrau at gorlan pen tramor
  • Dysgu trwy recordiadau a sain
  • Cael gwersi rhyngweithiol naill ai mewn dosbarth neu trwy Skype

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab