Gwasanaethau Iaith Busnes FBI yn dweud 'hola' wrth siaradwyr Sbaeneg Cyfrif Twitter FBI Newydd

Lansiwyd cyfrif Twitter newydd, Sbaeneg gan yr FBI ar 1 Gorffennaf 2016, gyda'r enw defnyddiwr @miFBIHouston. Fe’i sefydlwyd gan Swyddfa Maes Houston yn y gobaith o ryngweithio’n fwy effeithiol â thrigolion lleol o gefndir Sbaenaidd.

 


Siaradwyr Sbaeneg yn UDA

Amcangyfrifir bod dros 40 miliwn o siaradwyr brodorol Sbaeneg yn UDA, sy'n cynrychioli tua 13% o gyfanswm poblogaeth y wlad. Felly gallwch weld pam mae'r awdurdodau'n teimlo'r angen i fynd i'r afael â nhw'n fwy uniongyrchol. Mae gan ddinas Houston, Texas boblogaeth o oddeutu 2.2 miliwn yn benodol, a chredir bod dros draean o'r preswylwyr hynny yn siaradwyr Sbaeneg brodorol.

Pwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol

Dyma gyfrif cyfryngau cymdeithasol cyntaf y Biwro i dargedu siaradwyr Sbaeneg yn unig. Honnodd un arolwg yn ddiweddar fod dros chwarter yr holl oedolion Sbaenaidd ar y Rhyngrwyd yn defnyddio Twitter, felly mae'n ymddangos yn ddewis da bod wedi dewis y gwasanaeth rhwydweithio hwnnw.

Dywedodd Turner Asiant Arbennig o’r Swyddfa Maes dan sylw: “Yn yr amgylchedd byd-eang rydym yn byw ynddo, cyfryngau cymdeithasol yw’r dull cyfathrebu a ffefrir ar gyfer nifer fawr o’n poblogaeth, hen ac ifanc. Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn brif ffynhonnell newyddion a gwybodaeth. Mae'n gwneud synnwyr perffaith i ni ehangu ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb y cyhoedd rydyn ni'n eu gwasanaethu, gan gynnwys y defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol sy'n siarad Sbaeneg. ”

Aeth ymlaen, “Er mwyn y FBI er mwyn cyflawni ei genhadaeth, sef amddiffyn pobl America, mae'n rhaid i ni nodi a gweithredu ffyrdd effeithiol o gyfathrebu â'r cymunedau amrywiol rydyn ni'n eu gwasanaethu. "

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab