Gwasanaethau Iaith Busnes Gall Fans Game of Thrones Nawr Ddysgu Iaith Dothraki Mae llu o resymau pam y gallai dysgu ail iaith fod yn fuddiol. Mae peth ymchwil, er enghraifft, yn awgrymu y gallai'r rhai sy'n ddwyieithog elwa ar lefel uwch o allu gwybyddol na'r rhai sy'n siarad eu hiaith frodorol yn unig.

Gyda chymaint o ieithoedd amrywiol a lliwgar i ddewis ohonynt, gall ymddangos yn anodd culhau yr hoffech ei ddysgu gyntaf. Ar gyfer cefnogwyr ffantasi a gwylwyr brwd y poblogaidd Game of Thrones, yn seiliedig ar y llyfrau sydd wedi gwerthu orau gan George RR Martin, mae cyfle unigryw wedi codi i gefnogwyr ddysgu Dothraki.

Dothraki yw'r iaith a siaredir gan Khaleesi, gweddw Khal Drogo. Ganwyd Khaleesi mewn gwirionedd a chyfeiriwyd ato fel Daenerys Targaryen ond cymerodd yr enw anrhydeddus Khaleesi, sy'n golygu gwraig y Khal, ar ôl ei phriodas a pharhau i'w ddefnyddio ar ôl marwolaeth ei gŵr. Iaith Dothraki oedd tafod brodorol ei gŵr ac mae hi'n ei defnyddio trwy gydol y sioe.

Mae hanes a thraddodiadau Dothraki wedi'u dogfennu'n dda er mwyn cynnal y cymeriad dilys a'r llinellau stori trwy gydol y gyfres. Mae David J. Peterson, ymgynghorydd diwylliant ac iaith o fri, wedi gweithio ar y sioe ers ei sefydlu ac wedi llunio crynhoad o dros bum cant o eiriau ac ymadroddion i ffurfio'r iaith Dothraki.

O fis Hydref, mae cefnogwyr ac ieithyddion marw-galed wedi gallu dysgu Dothraki gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau a luniodd Peterson ar gyfer y cwrs Dothraki Iaith Fyw.

P'un a ydych chi'n gefnogwr Game of Thrones ai peidio, mae creu'r iaith hon yn hynod ddiddorol ynddo'i hun, yn enwedig gan ei bod yn cyd-fynd cystal â chefndir diwylliannol a thraddodiadau pobl Dothraki. Er enghraifft, mae llawer o'r iaith yn troi o amgylch ceffylau, sy'n gwneud synnwyr o ystyried y ffordd y mae'r Dothraki yn byw a'r pwysigrwydd a roddir ar eu ceffyl. Er mwyn darlunio, gallai Khal rannu ei wraig - neu Khaleesi - gyda'i ddynion; fodd bynnag, ni fyddai byth yn rhannu ei geffyl.

Mae rhan o'r cwrs yn dysgu gwybodaeth werthfawr i ddysgwyr fel byth â chyfeirio at ryfelwr Dothraki fel cerddwr, neu Anifak. Mae hwn yn sarhad ofnadwy gan ei fod yn awgrymu nad yw'r rhyfelwr bellach yn gallu nac yn ffit i farchogaeth ceffyl. Yn ddiddorol, ond nid yw'n syndod os ydych chi wedi gwylio'r sioeau neu wedi darllen y llyfrau, nid oes gan iaith Dothraki air nac ymadrodd am “diolch”.

Fe wnaeth Trwyddedu Byd-eang HBO ochr yn ochr ag Iaith Fyw sicrhau bod y cwrs ar-lein ar gael ym mis Hydref. Mae'n cynnwys nifer o adnoddau gan gynnwys geiriadur Dothraki a chymhwysiad ffôn symudol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab