Gan ffrindiau ffug nid wyf yn golygu'r unigolion hynny sy'n methu â dangos eich parti pen-blwydd. Rwy'n siarad am gytganau ffug, geiriau sy'n swnio fel ei gilydd neu'n edrych fel ei gilydd ac a allai fod o'r un tarddiad, ond mae hynny'n golygu gwahanol bethau mewn gwahanol ieithoedd. Mae tebygrwydd rhwng ieithoedd yn ddefnyddiol iawn o ran dysgu iaith newydd. Fodd bynnag, gall y rhagdybiaeth bod gan eiriau tebyg yr un ystyr mewn iaith dramor ag sydd ganddyn nhw yn eich un chi arwain at gamddealltwriaeth doniol ag y mae llawer wedi'i ddarganfod, gan gynnwys y dyn a ragdybiodd y toiled a enwir ar gam merch i Gymru oedd i ddynion oherwydd mae'n dechrau gyda'r llythrennau 'fi'. Yn yr un modd, mae'r Cymraeg gair twpsyn ddim yn sarhad o gwbl, mae'n golygu 'moron'. Camgymeriad cyffredin arall yw cyfieithu 'embaras' i mewn Sbaeneg fel embarazada, sy'n golygu 'beichiog'. Os yw rhywun o Sbaen yn dweud wrthych chi eu bod nhw constipado efallai na fyddant yn gor-rannu cymaint ag y tybiwch, gan ei fod yn syml yn golygu trwyn wedi'i rwystro.

Siaradwr Saesneg nad yw erioed wedi astudio Ffrangeg eisoes yn gwybod 15,000 o eiriau yn iaith Molière. Serch hynny, mae Ffrangeg a Saesneg yn rhannu nifer o ffrindiau ffug. Os yw rhywun o Ffrainc yn anfon a demande, peidiwch â chael eich tramgwyddo - cais yn hytrach na galw ydyw. Peidiwch â gadael heb dalu a llyfrgellydd yn Ffrainc gan ei bod yn siop lyfrau yn hytrach na llyfrgell ac, fel y gwyddoch efallai, a magasin yn siop, nid yn gyhoeddiad ac yn mordaith nid o reidrwydd ar y môr. Actuellement yn Ffrangeg yw 'ar hyn o bryd' yn hytrach nag 'mewn gwirionedd' ac éfentuellement yn golygu o bosibl, yn hytrach nag 'o'r diwedd'.

Gofynnodd adnabyddiaeth Ffrengig i mi i siaradwr Saesneg am a rendez-vous ac roedd yn chwithig darganfod bod gan y gair gynodiadau rhamantus yn Saesneg nad oes ganddo Ffrangeg. Pe bai ei chymar cydymdeimlad (braf yn hytrach na chydymdeimlo) byddai wedi maddau i'r pas faux (yr un ystyr yn y ddwy iaith). Byddai yn ei dro wedi gorfod dysgu bod a cymun yn Ffrangeg yw unrhyw fath o gyfarfod, nid o reidrwydd yn ail-undeb fel yr awgrymir yn Saesneg. Weithiau mae gan y geiriau Ffrangeg yr un ystyr yn y Saesneg a siaradwyd beth amser yn ôl, enghraifft fyddai synhwyrol i olygu 'sensitif'. Mae i eiriau eraill yr un ystyr, ond maent yn orfodol yn un o'r ieithoedd, er enghraifft mae'n iawn eu defnyddio ancien i ddisgrifio'r henoed yn Ffrangeg a concubin (e) yn syml, yn bartner sy'n cyd-fyw. Mae camfanteisio bob amser yn negyddol yn Saesneg, tra yn Ffrangeg yn syml gall olygu 'defnyddio' ac mae'n air arall am fferm. Efallai y bydd siaradwyr Ffrangeg yn synnu clywed siaradwyr Saesneg yn disgrifio'r ddynes haearn fel 'formidable' gan ei bod yn golygu rhyfeddol yn Ffrangeg, ond mae'n awgrymu bwyell frwydr yn Saesneg. Cynorthwywch yn Ffrangeg yn ffrind lled-ffug gan y gall olygu 'helpu', ond hefyd yn syml 'mynychu' a blesser yw anafu yn hytrach na bendithio - an anaf yn Ffrangeg yn sarhad yn Saesneg. Os gofynnwch am a caméra yn Ffrangeg fe gewch gamera fideo yn hytrach na chamera ffotograffig (lluniau appareil) ac mae 'ffilm' yn Ffrangeg o'r math a welwch yn y sinema yn hytrach na'r un mewnosodiad yn eich camera, sef a pellicule. A. car yn Ffrangeg mae hyfforddwr yn hytrach na char, ac fel mae pawb sy'n hoff o win yn gwybod y ogof yw'r seler yn hytrach nag ogof, a elwir grotte yn Ffrangeg. Os bydd rhywun yn dweud wrthych fod swydd intéressant efallai na fyddant yn golygu y bydd yn agos at gyfareddol, dim ond y byddai o fudd ichi ei gymryd. Yn Ffrangeg a déception yn siom yn hytrach na chelwydd a gwaredwr yn golygu cael yn hytrach na thaflu. Byddwch yn ofalus i beidio â chyhoeddi gwahoddiad i grŵp mawr i fynd allan am ginio, oherwydd mae ystyr Ffrangeg y gair hefyd yn cynnwys talu. Gall naws fod yn bwysig - Ffrangeg milwriaethwyr gallai fod yn bryderus pe bai newyddiadurwyr Saesneg eu hiaith yn eu disgrifio fel milwriaethwyr yn Saesneg, gan nad yw'r gair Ffrangeg ond yn golygu 'actifydd'.

Mor gyfareddol ag y gall ffrindiau ffug fod, mae eu bodolaeth yn un o'r rhesymau pam mae cyfieithu yn broffesiwn medrus iawn. Gallwch ddod o hyd i ychydig o enghreifftiau o bethau a all fynd yn anghywir pan fydd pobl yn dibynnu ar unrhyw beth llai na chyfieithwyr proffesiynol yma. Er mwyn sicrhau bod eich testun wedi'i gyfieithu'n gywir, mae angen cyfieithydd medrus arnoch sy'n siaradwr brodorol yn yr iaith darged ac sydd â gwybodaeth fanwl am yr iaith a'r diwylliant ffynhonnell. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab