Sut i Ehangu Eich Busnes Trwy Ddefnyddio Iaith

 

Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn Ehangu Eich Busnes Trwy Ddefnyddio Iaith

Iaith a'i chymhwyso'n effeithiol yw un o'r arfau mwyaf defnyddiol ym myd busnes. Yn y gorffennol, efallai bod y defnydd o ieithoedd ychwanegol wedi rhoi mantais fach i gwmni dros gystadleuaeth neu wedi bod yn perk AD i weithwyr, ond mae bellach yn hanfodol ar gyfer goroesi ac ehangu. I fod yn llwyddiannus yn yr hinsawdd fusnes sydd ohoni, gellir integreiddio iaith mewn sawl ffordd. Bydd y rhain yn dylanwadu ac yn hyrwyddo ehangu busnes yn llwyddiannus i wledydd eraill ac felly'n darparu mynediad i farchnad lawer mwy. Dyma ychydig o ffyrdd y gellir defnyddio iaith i sicrhau'r budd mwyaf.

Cyfieithiadau Gwefan

Mae'n well gan y mwyafrif o ddefnyddwyr bori a siopa ar dudalennau gwe sydd wedi'u hysgrifennu yn eu hiaith gyntaf. Profiad y defnyddiwr: mae dylunwyr gwe a datblygwyr yn rhoi pwys mawr ar rhwyddineb defnydd, cyfleustra ac effeithlonrwydd. Bydd sicrhau bod y testun ar gael yn iaith gyntaf y defnyddiwr yn gwneud iddynt deimlo'n fwy cyfforddus a hyderus ynghylch pori gwefan a bydd yn gwerthfawrogi'r cyfleustra ychwanegol. Bydd gwefan na ellir ei deall na'i llywio yn llawn heb wastraffu amser y defnyddiwr yn cael ei disodli gan wefan arall (eich cystadleuaeth) sydd wedi ystyried anghenion y defnyddiwr.

Y peth cyntaf i'w wneud o ran ehangu i farchnad newydd yw cyfieithu'ch gwefan i safon broffesiynol uchel yn yr ieithoedd perthnasol. Hyd yn oed os nad ydych yn ystyried ehangu i wlad newydd, ystyriwch a ydych chi'n cyrraedd eich cwmpas llawn yn eich gwlad bresennol. Os yw'ch marchnad yn gyfyngedig i UDA, ystyriwch nifer y darpar ddefnyddwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ond Sbaeneg mewn gwirionedd. Gellir dweud yr un peth am y DU, gan fod y cyfrifiad diweddaraf wedi datgelu nad yw bron i un o bob deg o bobl yn siarad Saesneg fel eu hiaith gyntaf, a bod Pwyleg wedi dod yn iaith anfrodorol fwyaf cyffredin a siaredir yn y wlad.

Rhwydweithio Cymdeithasol

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae rhwydweithio cymdeithasol trwy lwyfannau fel Twitter a Facebook wedi dod yn ddull hynod bwerus o farchnata ar-lein. Gyda'r ymgyrch gywir, gallwch gael amlygiad anhygoel trwy hysbysebu ar-lein, ond mae'r dewis iaith hefyd yn bwysig. Yn debyg i achos y wefan, mae defnyddwyr a darpar gwsmeriaid yn llawer mwy tebygol o ryngweithio â Tudalen Facebook pan fyddant yn deall y cynnwys yn llawn.

Gwasanaeth a Chefnogaeth i Gwsmeriaid

Mae iaith nid yn unig yn cyfeirio at y gair ysgrifenedig ond hefyd at leferydd. O ran gwasanaeth a chefnogaeth i gwsmeriaid, mae'n hanfodol bod eich cwmni'n cyfathrebu'n effeithiol ac yn gydlynol â'r holl gwsmeriaid. Mae hyn yn golygu bod aelodau dwyieithog o'r tîm yn hanfodol ar gyfer delio â cheisiadau, cwynion ac ymholiadau penodol a fydd yn dangos i gwsmeriaid eich bod yn barod ac yn barod i ddarparu gwasanaeth o ansawdd cyson wedi'i deilwra i'w hanghenion.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab