Gwasanaethau Iaith Busnes Esblygiad ynganiad Oes gennych chi unrhyw gasáu anifeiliaid anwes ynganu? Os yw pobl yn gofyn ichi ble rydych chi'n sefyll ar 'aitch' yn erbyn 'haitch', a ydych chi'n teimlo'n gryf un ffordd neu'r llall?

Mae'r ffordd rydyn ni'n ynganu ein hiaith yn esblygu. Nid wyf yn siarad mewn gwirionedd am acenion rhanbarthol sy'n arwain at ynganiadau gwahanol o eiriau fel 'bath' (gan gyferbynnu'r De eang [bα: θ] â'r Gogledd eang [bæθ]); Rwy'n siarad am y gwahaniaethau cynnil a all amrywio ymhlith eich teulu a'ch ffrindiau agos. Sut ydych chi'n ynganu 'garej', er enghraifft? Beth am 'yn aml'?

Mae'r Llyfrgell BrydeinigMae arddangosfa gyfredol o'r enw 'Evolution English: One Language, Many Voices' wedi tynnu sylw at rai o'r amrywiaethau hyn trwy gyflwyno recordiadau, a ddarllenwyd gan aelodau'r cyhoedd, o lyfr adnabyddus Mr Men. Yn ddiddorol, mae'n ymddangos bod gwahaniaeth clir rhwng y cenedlaethau iau a hŷn, felly yn yr enghraifft o 'aitch' yn erbyn 'haitch', os ydych chi o dan 30 oed rydych chi'n fwy tebygol o leisio'r ail opsiwn.

Mae yna rai sy'n credu bod ffordd “gywir” i ynganu pob gair, ond byddai'r canllawiau ynganu yn y mwyafrif o eiriaduron yn anghytuno. Cymerwch yr enghreifftiau o 'scone' a 'naill ai', sydd ill dau yn ymddangos gyda dau ynganiad amrywiol yn y Geiriadur Cryno Rhydychen.

Mae'r iaith Saesneg, yn wir, yn esblygu ac mae'r rhan fwyaf o ieithyddion yn cytuno na all fod unrhyw ffordd gywir nac anghywir i ynganu rhai geiriau. Gellir olrhain y ddadl ynghylch difetha'r Saesneg yn ôl i'r canol oesoedd, felly prin ei fod yn unrhyw beth newydd, ond nid yw hynny'n ein rhwystro rhag cael ein barn ein hunain ar yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn ynganiad 'anghywir'.

Mae'r BBC yn cymryd mater ynganu o ddifrif ac mae ganddo ei uned ynganu ei hun. Mae hyn yn bennaf yn darparu argymhellion ar sut i ddweud enwau a lleoedd tramor yn y newyddion ar hyn o bryd, fel Nova Friburgo, tref ym Mrasil yn ddiweddar a fu'n destun llifogydd difrifol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab