Gwasanaethau Iaith Busnes Ai Saesneg yw gwir iaith UDA? Mae gwrthwynebiad y Gweriniaethwyr yn Unol Daleithiau America unwaith eto wedi cyflwyno bil yn y Tŷ a’r Senedd yn galw am sefydlu Saesneg fel un iaith swyddogol y wlad. Byddai'n golygu nid yn unig bod yr holl ddogfennau a gweithdrefnau swyddogol yn cael eu drafftio / gweithredu yn Saesneg, ond yn fwy syfrdanol y byddai unrhyw un sy'n gwneud cais am ddinasyddiaeth UDA yn cael ei brofi ar ei allu yn yr iaith Saesneg.

Mae'n ofynnol i'r rhai sy'n gwneud cais am breswyliad / dinasyddiaeth yn y Deyrnas Unedig ddangos eu gwybodaeth am iaith a bywyd yn y DU, naill ai trwy sefyll y prawf 'Life in the UK', sy'n rhagdybio lefel resymol o Saesneg, neu trwy gofrestru mewn achrediad Dosbarth ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill), y mae'n rhaid iddo gynnwys elfennau o ddinasyddiaeth.

Mae'r DU eisoes yn cydnabod Saesneg fel ei hiaith swyddogol, ond mae hefyd dan bwysau / rhwymedigaeth gynyddol i ddarparu gwasanaethau mewn ieithoedd eraill wrth i'n poblogaethau ddod yn fwy amlddiwylliannol ac felly'n amlieithog. Mae'n ofynnol i wasanaethau cyhoeddus fel ysbytai a'r heddlu dalu am ddehonglwyr i unrhyw un sydd angen cymorth yn eu hiaith eu hunain.

O ochr arall Môr yr Iwerydd, mae'r Saesneg yn cael ei chyflwyno'n glir iawn fel lingua franca y wlad, er gwaethaf y cymunedau ethnig arwyddocaol eraill. Byddai Deddf Undod yr Iaith Saesneg, fodd bynnag, yn gorfodi swyddogion yn UDA i “warchod a gwella rôl y Saesneg fel iaith swyddogol y Llywodraeth Ffederal.” Y gobaith yw y bydd mewnfudwyr cyfreithiol o bob cenhedlaeth yn cael eu cymhathu, ac y bydd rhannu un iaith swyddogol yn galluogi'r wlad i sefydlu gwir gyffredinedd. Ond a ellir disgwyl i fil fel hwn weithio mewn gwirionedd, neu a fydd yn creu mwy o stigma, gelyniaeth a rhaniad yn unig? A beth, yn ymarferol, fyddai'n newid?

Byddem yn croesawu eich barn ar y pwnc hwn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab