Hong Gil Dong

Gwasanaethau Iaith Busnes Stori Korea & #039; s Arwr Gwerin Mwyaf Enwog, Hong Gil Dong

Gofynnwch i unrhyw Corea am Hong Gil Dong a dywedir wrthych ei fod yn arwr gwerin Corea enwog. Roedd yn byw yn ystod Brenhinllin Joseon. Mae ei fywyd a'i gampau wedi cael eu hadrodd lawer gwaith drosodd, ac mae Koreans a chynulleidfaoedd rhyngwladol wedi gweld amryw o ffilmiau ac addasiadau teledu o'i stori, pob un â thrwydded greadigol awdur penodol.

Hong Gil Dong oedd fersiwn Korea o Robin Hood, dyn gwrthryfelgar a gasglodd griw ragtag at ei gilydd i ddwyn y swyddogion cyfoethog a llygredig yn ystod oes Joseon i'w rhoi i'r tlodion. Yn y nofel, portreadir bod ganddo'r bwriad i roi i'r tlodion, ond ni nodwyd unrhyw achosion lle gwnaeth helpu'r tlawd neu'r anghenus mewn gwirionedd

Ef oedd yr ail fab a anwyd i aelwyd fonheddig, sydd yng Nghorea yn cyfieithu i “yangban.” Roedd ei dad yn weinidog palas ond roedd ei fam yn ordderchwraig o'r aelwyd, felly nid oedd yn cael ei ystyried yn uchelwr llawn. Ni lwyddodd Hong Gil Dong i fwynhau'r hawliau a roddwyd i'r cyfoethog yn ystod yr amseroedd hynny. Dioddefodd anwireddau a chaledi hefyd, nes iddo gael ei orfodi i adael yr aelwyd a dod yn lleidr yn y diwedd. Yn y diwedd cafodd ei gydnabod gan y Brenin a chafodd swydd llys. Ond er mwyn peidio ag arogli enw a safle'r Brenin dros roi swydd lywodraethol i gyn-droseddol, dewisodd adael y wlad. Arweiniodd ei gampau at ddod yn Frenin tiriogaeth a orchfygodd.

Daeth ei enw hefyd yn ddeiliad lle, yn debyg i sut mae John Doe neu John Smith yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd Saesneg eu hiaith. Yn flaenorol, nid oedd darllenwyr rhyngwladol yn gallu mwynhau'r nofel fel y mae wedi'i hysgrifennu mewn Corëeg. Mae Penguin bellach yn rhyddhau un o'r ychydig gyfieithiadau Saesneg o fywyd arwr eiconig Corea. Awdur a hanesydd, Minsoo Kang, ysgrifennodd y cyfieithiad Saesneg o “The Story of Hong Gil Dong”, stori 77 tudalen am gythreuliaid gwag (oes, mae yna ychydig o ddoniau arallfydol yn y stori), banditry a chynllwyn tad-mab.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab